• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Najviša koncesija uredi za zdravstvo

ZAMOLBA

Temeljem ODLUKE Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02715-01/106;
Urudžbeni broj: 534-02-1-1/3-15-2, od 6. svibnja 2015. ,

o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe

nastavak članka

PRIOPĆENJE za medije na temu: Koncesionari i Opomene pred raskid Ugovora o koncesiji

PRIOPĆENJE za medije 18.09.2015. u 15 h

Na temu: Koncesionari i Opomene pred raskid Ugovora o koncesiji

Nakon što je Ministarstvo zdravlja objavilo Odluku o najvišem iznosu koncesijske naknade za obavljanje javne zdravstvene službe ( NN 55/15 ) sve jedinice lokalne samouprave i grad Zagreb imale su obvezu izdavanja novih Rješenja ( ili aneksa postojećem koncesijskom ugovoru ) o novom iznosu koncesijske naknade.

nastavak članka