• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Sastanak sa zajednicom županija

Pitanja za sastanak sa Zajednicom županija:

1 ) sufinaciranje PZZ od strane lokalne samouprave ( zakonska regulativa ) ne odnosi se samo na

nabavku opreme i zgradnju novh i adaptaciju postojećih prostora već i ulaganje u zdravstveni kadar.

nastavak članka

Puštanje u probni rad e-kartona

Kroz licencirana informatička rješenja kao i kroz CEZIH web site i Portal za pacijenta, ugovorni liječnici / liječnice PZZ-e, 31. Kolovoza 2016. dobili su obavijest kako probni rad e-kartona kreće s danom 01.09.2016.

nastavak članka

Zaključci tematske konferencije

održane 03.09.2016. u 12 h u Hotelu Antunović na temu: Koncesije svim zainteresiranim uposlenicima domova zdravlja. Promjene u zdravstvenom sustavu koje smatramo prevažnima za njegovu održivost:

nastavak članka

Sastanak 03.09.2016. u 12h Hotel Antunović

Obavijest svima: dana 03.09.2016. sastanak svih zainteresiranih liječnika ( koncesionara i uposlenika domova zdravlja ) liječnici dentalne medicine, obiteljski liječnici, pedijatri , ginekolozi, medicinari rada.

nastavak članka