• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

POZIV NA MIRNI PROSVJED I DRUŽENJE

PZZ LIJEČNICI DEMONSTRIRAJU JEDINSTVO

Premda godinama upozoravamo na probleme u organizaciji zdravstvenog sustava, osobito na probleme organizacije primarne zdravstvene zaštite, na diskriminaciju PZZ liječnika te diskriminaciju i nepravdu među PZZ liječnicima, zdravstvene vlasti ne pokazuju sluh ni volju da se sustav uredi i naši problemi riješe. Mnogima od nas nije više strana ni krajnja opcija napuštanja domovine i nastavak karijere u društvu koje zna cijeniti našu profesiju, stoga ispred naših udruga šaljemo ovaj poziv na mirni prosvjed i druženje.

nastavak članka

Svjetskog dana obiteljskih liječnika

U RH nedostaje 1200 obiteljskih liječnika što se ogleda u prevelikom broju osiguiranika o kojem skrbi jedan liječnik. Prosječan tim ima u skrbi 1900 osigurnika , dok je u zemljama EU prosjek 1200 osigurnika.

nastavak članka

Svjetska banka i HZZO u skupnoj praksi

U skupnoj praksi na Breznici ( Varaždinska županija – ruralno područje ) i Zagreb ( urbana sredina , ukupno 13 timova, polivalentna skupna praksa obiteljska medicina, ginekologija,pedijatrija ) ) koja djeluje od rujna 2012. a koju čine tri tima OM ( MONOVALENTNA SKUPNA PRAKSA) izaslanici SB upoznali su se s djelatnicima prakse ( uz standardni sastav tima, skupna praksa upošljava i dodatnu med.sestru , te usko surađuje s patronažnom sestrom i sestrom iz zdravstvene njege u kući – svakodnevni kontakti) ), organizacijom rada ( vrijeme, kadrovi,oprema ) , načinom skrbi za bolesnike koji boluju od kroničnih nezaraznih bolesti ( kroz "panele" kroničnog bolesnika ) , preventivnim djelovanjem ( kroz preventivni panel – oportunistički , ali i ciljano uz uključenje patronažne sestre ) , suradnjom s pripadajućom OB Varaždin, kao i SB Novi Marof.

nastavak članka

Zapisnik sa sastanka održanog u HLK 09.02.2016.

Sudjeluju: dr Vinter Repalust, dr Mršić Novački, dr Balint, dr Mergreitner, dr Rodić, gđa Babić , dr Luetić, dr Goluža, dr Hanževački, dr Soldo, Tema: afera Hipokrat.   Dr Vinter Repalust: kako pomoći kolegama iz afere sada kada HLK pokreće disciplinski postupak pred Sudom časti ,takav stav ostavlja dojam da HLK ne štiti kolege već je protiv njih ,zalaže se da cijeli postupak bude manje traumatičan.

nastavak članka