• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Savjetovanje sa zainteresiranim pedijatrima održano dana Split, 22.02.2017.

Prijedlozi:
Članak 3. U ambulantama gdje još novi pedijatar nije završio specijalizaciju ili nema pedijatra koji bi došao s nekog drugog radnog mjesta omogućiti nastavak rada i koncesije i nakon navršenih 65 godina starosti dok se ne osigura novi čovjek. Velika je greška ukidati takve ambulante i kao što se u praksi dešava, tu djecu preusmjeravati u ambulante opće medicine.

nastavak članka

Sastanak u MZ 07.03.2017

Članovi Povjerenstva za PZZ pri HLZ : što želimo:
ukidanje diskriminacijskih članaka Zakona o zdravstvenoj zaštiti , kojima se provodi represija prema liječnicima, kako slijedi:

nastavak članka

Saborski odbor za zdravstvo

Poštovani svi , jučer 15.02.2017. imali smo tiskovnu konferenciju ( hvala predstavnicima Hrvatske komore dentalne medicine ) na temu: Izmjene uvjeta ugovaranja od strane HZZO .

nastavak članka

Ponuda Wiener osiguranje

Za sve zainteresirane, objavljujemo ponudu Wiener osiguranja prema Hrvatskoj udruzi koncesionara primarne zdravstvene zaštite, a u svrhu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

nastavak članka