• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Iz Izvještaja Svjetske banke o javnim politikama u RH za 2016.g

....citati:...... Hrvatski zdravstveni sustav usredotočen na bolnice i mreža pružanja usluga nisu dobro prilagođeni promjenjivimpotrebama zemlje za zdravstvenu skrb. Poboljšanje funkcioniranja primarne zaštite kljucno je kako bi se

ojacala isplativija preventivna zaštita i racionaliziralo pružanje bolnickih usluga

nastavak članka

Priopćenje za medije

Na okruglom stolu održanom 20.06.2016. u organizaciji HUKPZZ ( Hrvatska udruga koncesionara PZZ ) zaključeno je da je postojeće stanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti neodrživo( ljudski resursi, materijalne mogućnosti) da raspisivanje najtečaja za koncesije postaje nužnost ukoliko se želi zadržati liječnike primarne zdravstvene zaštite na ostanak u RH ( do sada sakupljeno više od 50 zahtjeva zaodlazak na rad u inozemstvo, uglavnom koncesionara iz čega zaključujemo da financije nisu isključivi motiv želje za odlaskom).

nastavak članka

POZIV NA MIRNI PROSVJED I DRUŽENJE

PZZ LIJEČNICI DEMONSTRIRAJU JEDINSTVO

Premda godinama upozoravamo na probleme u organizaciji zdravstvenog sustava, osobito na probleme organizacije primarne zdravstvene zaštite, na diskriminaciju PZZ liječnika te diskriminaciju i nepravdu među PZZ liječnicima, zdravstvene vlasti ne pokazuju sluh ni volju da se sustav uredi i naši problemi riješe. Mnogima od nas nije više strana ni krajnja opcija napuštanja domovine i nastavak karijere u društvu koje zna cijeniti našu profesiju, stoga ispred naših udruga šaljemo ovaj poziv na mirni prosvjed i druženje.

nastavak članka

Svjetskog dana obiteljskih liječnika

U RH nedostaje 1200 obiteljskih liječnika što se ogleda u prevelikom broju osiguiranika o kojem skrbi jedan liječnik. Prosječan tim ima u skrbi 1900 osigurnika , dok je u zemljama EU prosjek 1200 osigurnika.

nastavak članka