• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Bolesnik s Alzheimerovom bolešću u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

Referentni centar Ministarstva zdravlja za kognitivnu neurologiju i neurofiziolologiju, Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb, Opća bolnica u Varaždinu, Hrvatske udruge koncesionara primarne zdravstvene zaštite, Kordinacija Hrvatske obiteljske medicine pozivaju Vas na tečaj "Bolesnik s Alzheimerovom bolešću u ordinaciji liječnika obiteljske medicine”

nastavak članka