• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Zaključci tematske konferencije

održane 03.09.2016. u 12 h u Hotelu Antunović na temu: Koncesije svim zainteresiranim uposlenicima domova zdravlja. Promjene u zdravstvenom sustavu koje smatramo prevažnima za njegovu održivost:

nastavak članka

Sastanak 03.09.2016. u 12h Hotel Antunović

Obavijest svima: dana 03.09.2016. sastanak svih zainteresiranih liječnika ( koncesionara i uposlenika domova zdravlja ) liječnici dentalne medicine, obiteljski liječnici, pedijatri , ginekolozi, medicinari rada.

nastavak članka

Split okrugli stol

Javno priopćenje sa zaključcima i zahtjevima sa Okruglog stola održanog 28.06.2016. pod temom „Koncesije svim zainteresiranim zaposlenicima domova zdravlja" u organizaciji HUKPZZ Split, udruženo u zajedničkom nastupanju sa KoHOM-om, Društvom za pedijatriju, Hrvatskom komorom dentalne medicine , Hrvatskom komorom medicinskih biokemičara, HLK, koje ćemo uputiti Ministarstvu zdravstva, Županu SDŽ, Predsjednicima Komora u zdravstvu, medijima:

nastavak članka

Okrugli stol u Zagrebu

Poštovane kolegice i kolege želimo vas obavijestiti o okruglom stolu koji je održan 20.06.2016. u Bogovićevoj 1 u dvorani kulturnog društva Napredak. Posjećenost je bila odlična, skup je snimala HRT i bit ćete obaviješteni kada i gdje će se moći pogledati.

nastavak članka

Zadar okrugli stol

U srijedu, 13. srpnja 2016. u dvorani HLZ, održan je 7.Sastanak Povjerenstva za PZZ Podružnice

HLZ u Zadru, kao okrugli stol Koncesija za sve u PZZ, na kojemu su sudjelovali liječnici iz Zagreba,

Splita i Zadra.

nastavak članka