• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Saborski odbor za zdravstvo

Poštovani svi , jučer 15.02.2017. imali smo tiskovnu konferenciju ( hvala predstavnicima Hrvatske komore dentalne medicine ) na temu: Izmjene uvjeta ugovaranja od strane HZZO .

nastavak članka

Ponuda Wiener osiguranje

Za sve zainteresirane, objavljujemo ponudu Wiener osiguranja prema Hrvatskoj udruzi koncesionara primarne zdravstvene zaštite, a u svrhu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

nastavak članka

Sastanak sa zajednicom županija

Pitanja za sastanak sa Zajednicom županija:

1 ) sufinaciranje PZZ od strane lokalne samouprave ( zakonska regulativa ) ne odnosi se samo na

nabavku opreme i zgradnju novh i adaptaciju postojećih prostora već i ulaganje u zdravstveni kadar.

nastavak članka

Puštanje u probni rad e-kartona

Kroz licencirana informatička rješenja kao i kroz CEZIH web site i Portal za pacijenta, ugovorni liječnici / liječnice PZZ-e, 31. Kolovoza 2016. dobili su obavijest kako probni rad e-kartona kreće s danom 01.09.2016.

nastavak članka