• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

AMANDMAN na članak 46.

U sustavu primarne zdravstvene zaštite 70% pružatelja zdravstvenih usluga čine koncesionari ( pedijatrija, ginekologija, dentalna medicina, obiteljska medicina, medicinska biokemija, njega u kući ) Među njima i predavači na katedri obiteljske medicine .

nastavak članka