• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Simpozij u Marija Bistrici

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija organizira u Marija Bistrici od 22 - 24.02.2019. 1. simpozij HUUGO-a na teme:

1. Praktična primjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti od 01.01.2019.
2. Uloga liječnika primarne zdravstvene zaštite u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti i Nacionalni preventivni programi u ordinacijama PZZ-a.

nastavak članka

AMANDMAN na članak 46.

U sustavu primarne zdravstvene zaštite 70% pružatelja zdravstvenih usluga čine koncesionari ( pedijatrija, ginekologija, dentalna medicina, obiteljska medicina, medicinska biokemija, njega u kući ) Među njima i predavači na katedri obiteljske medicine .

nastavak članka