• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Inicijalna akcija potpisivanja podrške građana

HUUGO I PRIDRUŽENI SKUP PODRŠKE DOMSKIM LIJEČNICIMA, KONCESIONARIMA I MEDICINSKIM SESTRAMA.

SPLIT, 30. 06. 2019.   u 11 h   NA ŠTANDU U MARMONTOVOJ

ORGANIZIRA

INICIJALNU AKCIJU POTPISIVANJA PODRŠKE GRAĐANA/PACIJENATA KOJU ĆEMO NASTAVITI PROVODITI U SVOJIM ORDINACIJAMA:

nastavak članka

Zapisnik sastanka 19.06.2019.

Sa sastanka održanog u MZ 19.06.2019. počeo u 8 h završen u 9.30 h ( odlazak g Ministra I g Ravnatelja HZZO )
Nazočni:
HZZO: dr Laušin, I gospodin koji se nije predstavio
MZ: gđ Kramarić, gđ Jadro
DNOOM: prof Bergman Marković
HUUGO: Rodić
HLK: Luetić , Karaula
HDOD: dr ....?
HUOM: dr Rađa
HUP: gđ Grbac Stublić, Rotim
Kohom: Krolo, Ban Toskić, Rajić

nastavak članka

Dopis o problemima u organizaciji i radu primarne pedijatrije u Zadarskoj Županiji i RH

Dopis o problemima u organizaciji i radu primarne pedijatrije u Zadarskoj Županiji i RH

U Zadarskoj županiji u primarnoj pedijatriji kronično nedostaju 2 pedijatra, a krajem godine još 3 pedijatra idu u penziju. Od preostalih 8 pedijatara 5 je u dobi od 60 godina, a 3 kolegice su mlađe. Dakle do kraja godine nedostajat će 40% od potrebnih i u mreži predviđenih pedijatrijskih timova. U RH broj djece na jednog pedijatra je zakonski propisan na 850 po timu + maksimalno 25%.

nastavak članka

Apel županijama i gradu Zagrebu za opstanak PZZ u Hrvatskoj

Budući da su rokovi za ugovaranje novih ugovora o zakupu prostora domova zdravlja od strane liječnika koncesionara i liječnika uposlenika domova zdravlja koji žele ostariti svoje zakonsko pravo na status : Ugovorna ordinacija -odavno prošli( 60 dana od dana predaje zainteresiranih liječnika) tražimo od županija i grada Zagreba slijedeće:

nastavak članka

Prijedlog za ocjenu suglasnosti Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

Svim zainteresiranima: u nastavku članka možete pogledati prijedlog za ocjenu suglasnosti Vrhovnom sudu Republike Hrvatske odredbe  zakona o zdravstvenoj zaštiti ( NN 100/2018 ) sa odredbama Ustava Republike Hrvatske. Predlagatelj ocjene Ustavnom sudu je udruga HUUGO. Cijeli dokument, tj presliku istog možete pogledati i/ili preuzeti ovdje

nastavak članka