• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Neodrživost postojeće organizacije zdravstvene zaštite žena

Dopis ginekologa zadarske županije Upravnom vijeću Doma zdravlja Zadarske županije, HZZO - regionalnom uredu i direkciji, Zadarskoj županiji, Ministarstvu zdravstva RH, Sekciji ginekologa koncesionara HUUGO Zagreb, Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskom liječničkom zboru.

nastavak članka

Priopćenje za medije 20.12.2019.

Županije i grad Zagreb ne provode Zakon o zdravsvenoj zaštiti, primarno pri određivanju broja ordinacija koje namjeravaju zadržati pod domovima zdravlja iako su od Ministarstva zdravstva u nekoliko navrata dobijali pisane naputke o tumačenju odredbe da se pod domovima zdravlja smije zadržati do 25% ordinacija od ugovorenog broja ( a ne od broja mjesta u mreži , jer u mreži nedostaje veliki broj ordinacija ) kao i o tome da se postotak odnosi na ukupan broj ordinacija pod domom zdravlja, a nikako ne po lokacijama ( gradskim četvrtima).

nastavak članka

Županije i gradovi sustavno rade protiv medicinskog osoblja i protiv građana

Iako u RH nedostaje: 1100 liječnika obiteljske medicine, 10 000 medicinskih sestara i tehničara, 180 ginekologa, 160 pedijatara i 600 liječnika dentalne medicine , iako su standardi po broju osiguranika o kojima skbi jedan tim dvostruko veći nego u ostalim zemljama EU , rješavajući zamolbe uposlenika domova zdravlja koji žele status ugovorne ordinacije , ovih dana županije uvjetuju potpisivanje ugovora o zakupu prostora ugovorima o zakupu opreme! 

nastavak članka

Podrška štrajku prosvjetnih radnika

Ispred Hrvatske udruge ugovornih ordinacija podržavamo štrajk prosvjetnih radnika i šaljemo predstavnike na Markov trg 25.11.2019. u 12 h, složno u promjene!.

Predsjednica: Josipa Rodić dr med spec obit med, akupunkturistica

RANI SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE ALZHEIMEROVE BOLESTI

HUUGO u suradnji s kompanijom PLIVA HRVATSKA d.o.o., organizira stručni skup na temu:

„RANI SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE ALZHEIMEROVE BOLESTI“

Alzheimerova bolest predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem, a prepoznavanje ranih simptoma i liječenje usporava razvoj bolesti. Pozivamo Vas na predavanje dana 12.11.2019., s početkom u 19:30 sati na adresi Toplice hotel, Ul. Antuna Mihanovića 2, u Krapinskim toplicama.

nastavak članka