• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

HUUGO organizira javne tribine po kvartovima grada Zagreba

Liječnici obiteljske medicine prepoznali su Alzheimerovu bolest kao ozbiljan javno zdravstveni problem,a rano prepoznavanje prvih simptoma kao najznačajniji element u borbi protiv Alzheimera. Upravo iz tog razloga od svibnja 2018. godine HUUGO organizira javne tribine po kvartovima grada Zagreba.

nastavak članka

Tribina: ŠTO JE TO ALZHEIMEROVA BOLEST?

RANI SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE ALZHEIMEROVE BOLESTI

Svoje znanje i iskustvo prenjeti će vam liječnice obiteljske medicine: dr. Sanja Klajić Grotić i dr. Josipa Rodić

Kulturni doprinos u destigmatizaciji Alzheimerove bolesti: Denis Grabarić, glumica

Tribina se održava 05.11.2019. u 17:00 sati, u prostorijama MO Zapruđe, Meštrovićev trg 1g

Zapisnik sa sastanka održanog u Ministarstvu zdravstva dana 17.10.2019.g

Sudjeluju: dr Ž. Plazonić, dr D.Skoko Poljak, dr J.Rodić, dr S.Klajić Grotić,
 
Uz priloženi odgovor HZZO od 31.01.2018.g a na upit HUUGO o mogućnosti definiranja novog preventivnog panela koji bi omogućio detektiranje pacijentata s demencijom, prihvaća se prijedlog HUUGO da se na nivou MZ oformi radna skupina sastavljena od liječnika obiteljske medicine i neurologa.

nastavak članka