• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Znanstveno stručni simpozij HUUGO-a uz podršku podružnice HLZ - Zadar

Zadar, Hotel Falkensteiner Iadera, Petrčane (Punta Skala) 17.04 - 19.04.2019.

Teme:

“Devastacija svih djelatnosti Primarne zdravstvene zaštite u režiji politike koja nema snage provesti na terenu ni svoj Zakona o zdravstvenoj zaštiti na snazi 01.01.2019.”
Radionioce – “Standardi i normativi Primarne zdravstvene zaštite”

Mjesto održavanja: Hotel Falkensteiner Iadera, Petrčane (Punta Skala) 15 minuta od Zadra

nastavak članka