Reagiranje na javno razapinjanje kolege obiteljskog liječnika

Sa zgražanjem pratimo javno razapinjanje kolege obiteljskog liječnika koji očito ima problem. Koliko pacijenata svatko od nas u obiteljskoj medicini drži na bolovanju , godinama i pokušavamo ga svim svojim snagama i umijećima osposobiti i vratiti na radno mjesto. To kod nekih traje par dana , ali kod nekih i godinama! Takvi ljudi imaju pravo na pomoć medicinske znanosti i zdravstvenog sustava pa ne vidimo ni jedan racionalni razlog zašto to pravo nema bolestan liječnik?

Kako to da ni dom zdravlja ni HZZO po ustaljenom djelovanju nezainteresiranog i otuđenog sustava nisu uvidjeli da se nešto loše događa budući da je veliki broj pacijenata mjenjao izabranog liječnika? Po upošljavanju nove medicinske sestre liječnik je u obvezi to prijavti HZZO-u , je li itko tu prijavu provjerio?

Svatko ima pravo na bolest i svu moguću pomoć pri liječen ju pa i naš kolega, te osuđujemo nehumano , diskriminirajuće i ponižavajuće postupanja medija, kolegica i kolega i HLK.

Stoga tražimo ispriku i odgovornost svih neodgovornih koji su navedenu tragičnu situaciju prikazivali u ružnom i nehumanom ozračju. Liječnici su samo ljudi i maju pravo na zdravlje ali i na bolest.

 

Zagreb 26.04.2019.

S poštovanjem

Josipa Rodić dr med spec obit med, akupunkturistica, Predsjednica HUUGO