Kako potjerati i one liječnike koji su ostali u RH

Poziv na tiskovnu konferenciju na dan 06.07.2017. Slovenska 24 , Zagreb 

Tema: Kako potjerati i one liječnike koji su ostali u RH

 

Nekoliko važnih primjedbi:

1 ) HZZO opet donosi odluke bez dogovora s partnerima koji izvršavaju ugovorne obveze tj ugovornim liječnicima. Naime dana 20.06.2017, na web str http://lista-lijekova.com  nalazimo javnu objavu podataka koji su klasificirani kao poslovna tajna. Po imenu i prezimenu liječnika vidljivi su šifra ordinacije, šifra liječnika, status ( domski/koncesionar ) broj osiguranika u skrbi , pokazatelji uspješnosti ( KPI, QI ) stopa bolovanja, upućivanje u primarni labratorij, upućivanje za SKZZ, i ostali pokazatelji. Pitamo tko je odobrio objavu podataka ( te podatke posjeduje jedino HZZO) i koja je svrha njihove objave. Zanimljivo je da su dostupni podaci samo obiteljskih liejčnika? Nema pedijatara, ginekologa, dentalnih liječnika, medicinara rada , nema ni bolničkih kolegica i kolega. Od ožujka 2017. Od Direkcije HZZO tražimo podatke o učinkovitosti PZZ ( na način kao je to objavljeno za 2014. I 2015.g ) Dakle broj posjeta, broj prvih i kontrolnih pregleda, broj učinjenih DTP postupaka, broj upućivanja u SKZZ, u OHBP, stope bolovanja , potrošnja lijekova , potrošnja antibiotika. Podatke nismo dobili i pitamo zašto? Na web HZZO postoji samo podatak o broju posjeta u 2016. koji je u PZZ u usporedbi sa 2015. veći za 500 000 posjeta!

2 ) Dana 12.06.2017. u NN 56/17 objavljena je Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u kojoj isčitavamo namjeru gušenja rada u PZZ, smanjenje dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranicima .Naime smanjeni su iznosi DTP postupaka, neki su i ukinuti ( nabavljali smo opremu od svojih osobnih srestava i sada se ta sredstva nemogu refundirati) Npr: fizikalna terapija u horizontalnom upućivanju, nema akupunkture. Dosada smo bilježili svoj rad, bilježili DTP postupke , 2/3 odrađenih postupaka HZZO nije plaćao ! Sada –novom Odlukom –nećemo moći bilježiti odrađene postupke ( npr uz prvi i kontrolni pregled nemožemo prikazati otoskopiju, ispiranje cerumena, rinoskopiju ) I opet odrađeno neće biti plaćeno. Kolegice i kolege koji su tijekom 2016. I 2017. g odradili DTP postupke u većem opsegu- kažnjeni su od strane HZZO na način umanjena sredstava ( 15-35 000 kn ) iako se prema Zakonu o obveznim odnosima takvo kažnjavanje nemože provesti odnosno novčano kažnjavanje je protuzakonito! Pa ipak HZZO i dalje tako postupa. Kažnjeni kolege i kolegice dakle više ne prikazuju ono što su odradili kako im se kontrole HZZO i financjsko kažnjavanje ne bi ponovili! Zato kažnjeni liječnici tuže HZZO za protuzakonito postupanje.

3 ) Dopis Triglav dopunskog osiguranja u kojem nude ugovor o suradnji kako bi krajem mjeseca liječnici postali administratori i podatke slali osiguravajućoj kući. Bez ikakve naknade. Još jedna u nizu administrativnih opterećenosti liječnika , na što ne namjeravamo pristati. Niti je to naš posao , niti imamo za to vremena. To osiguravajuće kuće moraju međusobno riješiti.

4 ) Turističke ambulante: sva sila domaćih i stranih gostiju dobrodošla je na naš Jadran , no zdravstvena skrb gostiju prebacuje se na postojeće ugovorene timove u PZZ. Lokalna smaouprava ne želi sudjelovati u organiziranju i sufinanciranju takvih ambulanti iako je to njena zakonska obveza ( Zakon o lokalnoj samoupravi Čl19 i 19a ) Problem s e ponavlja iz godine u godinu i nikoga ne brine to što liječnik u sezoni ima dnenvo više od 200 posjeta! Potrebno je u vrijeme sezone zaposliti dodatne liječnike ili ponuditi zaintresiranim liejčnicima ugovore o dodatnoj skrbi za turiste. Stanje je neodrživo i za goste i za zdravstvene djelatnike. Zbog nedostatka liječnika u Istri od pedijatara traže sudjelovanje u dežurstvu za odrasle.

KOLIKO LIJEcNIKA NEDOSTAJE

Zaključak: krivi smjer zdravstvene politike nastavlja se usprkos deklarativnom zaklinjanju da se liječnički korpus mora zadržati u RH. Odbijanje definiranja opsega prava osiguranika ( što je u civiliziranom svijetu odavno riješeno ) smanjivanje vrijednosti rada zdravstvenog osoblja, nametanje nepodnosivih uvjeta rada, nepostojanje vremenskih i kadrovskih standarda i normativa neminovno vode u nove gubitke ( financijiske , kadrovske ) i srozavanje kvalitete zdravstvene zaštite, ćemu naši osiguranici svakodnevo svjedoče.

Zagreb 04.07.2017.
S poštovanjem

Predsjednica HUKPZZ Josipa Rodić