Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području grada Zagreba

Nakon nekoliko mjeseci javnog djelovanja HUKPZZ i upozoravanja na izbjegavanje zakonom predviđenog postupanja ( Obveza donošenja Plana davanja koncesija za obavljanje djelatnosti PZZ, Zakon o koncesijama Čl56, st 2 , NN 143/12 / ZZZ NN150/08, 71/10, 139/10,22/11, 84/11, 12/02, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14- Odluka USRH i 154/14 ) na način da je potrebno objaviti plan dodjele koncesija u PZZ, upozoravanja da broj koncesionara opada

( U Zagrebu 50% od ukupnog broja ordinacija ) zbog njihovog umirovljenja i ne raspisivanja natječaja za dodjelu koncesija-napokon smo dočekali raspisivanje natječaja http://zagreb.hr/koncesije-obavijest-o-namjeri-davanja-koncesije-za/31457  Što je dobro jer je lokalna samouprava napokon postupila kako to zakonski akti ( Zakon o koncesijama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti ) nalažu. Ono što nije dobro je da je broj mjesta u mreži simboličan ( od potrebnih 200 raspisano je njih 63 ) , da je tempiran u predizborno vrijeme što govori o samovolji gradske uprave, da je dodjela koncesija raspoređena samo prema određenim lokacijama grada ( isključen Donji grad , Gornji grad, Trnje) čime su liječnici uposleni u tim djelovima Zagreba nepravedno isključeni iz konkurencije. HUKPZZ ustrajno radi na izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti gdje tražimo ukidanje Čl 78 st 2 koji rezervira 30% ordinacija u sklopu domova zdravlja. Zalažemo se za pravo na koncesiju uposlenicima domova zdravlja- koji je žele i prenamjenu prostora domova zdravlja jednim dijelom u dijagnostičke centre ( UZV, Rtg CT dijagnostika ) a drugim dijelom u centre palijativne skrbi . U vjeri provođenja potrebnih promjena za boljitak pacijenata i zdravstvenog sustava u cjelini
Srdačan pozdrav

Zagreb 01.06.2017

Predsjednica HUKPZZ Josipa Rodić