Stručni skup na temu: „ Za spas hrvatskog zdravstva „

Zahvala gostima:
Ispred HLZ Predsjednik Povjerenstva za PZZ doc dr P. Lozo : pruža nam se jedinstvena prilika u kojoj liječnici iz PZZ predlažu promjene i definiraju uvjete rada , standarde i normative ( vremenske, kadrovske ) te preuzimaju odgovornost za stručne smjernice i algoritme. 

Prof Lovrinović kao član HUKPZZ i ekonomski analitičar zdravstvenog sustava, predavač na Školi zdravlja A. Štampar na postdiplomskom studiju iz ekonomike zdravstva. Dokazana učinkovitost primarne zdravstvene zaštite nema alternative, domovi zdravlja predstavljaju arhaičan model organizacije zdravstvene zaštite. Danas ih je potrebno prenamjeniti u dijagnostičke centre i centre palijativne skrbi a liječnicima ponuditi prazne gradske prostore u kojima bi radili pojedinačno , bez kontrasmjene .

Predstavnica Ministarstva zdravstva gđ. Kramarić , Načelnica sektora za PZZ ( g. Ministar se ispričao službenom obvezom sudjelovanja na komemoracijskom skupu u Bleiburgu) Ono što Ministarstvo zdravstva planira je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti budući da je postojeći pretrpio puno izmjena. Pozvala je zainteresirane strane da se aktivno uključe u planirane izmjene Zakona kako bi prijedlozi bili što kvalitetniji i na dobrobit svih dionika u zdravstvenom sustavu. Iz EU fondova doznačena su sredstva za specijalizacije iz pedijatrije, giekologije, obiteljske medicine.U tijeku je formiranje radne skupine liječnika iz PZZ koji moraju definirati prijedloge izmjene Zakona, stručne smjernice za svakodnevni rad i ostalu aktualnu problematiku.

Odvjetnik g. Jusufhodžić pojasnio je uvjete za pokretanje tužbi zbog netransparentnog obračuna režijskih troškova ( unatrag 5 g ), oni koji već imaju obvezu HRT pretplate u kućanstvu – nisu u obvezi plaćati HRT pretplatu u ordinaciji i automobilu ( protuzakonito opetovano terećenje građanstva s osnove iste zakonske obveze ) Prijedlog za osnivanje Komore svih u PZZ ( dentalna, pedijatrija, ginekologija, medicina rada, obiteljska ) tijekom siječnja 2017. poslan je Ministarstvu zdravstva i Saborskom odboru za zdravstvo , odgovore čekamo. Polica koju HLK nudi liječnicima uz preporuku raskidanja dosadašnjih polica osiguranja – NE pokriva osiguranje od odgovornosti i nije zamjena za postojeće police osiguranja. Rješavanje problema s portalom Najdoktor po modelu pismenog zahtjeva za brisanjem statusa određenog liječnika pokazao se učinkovitim. O tužbama još razmišljamo.
Zahvala gostima na sudjelovanju na radnom skupu, posebno prof Lovrinoviću i stranci Promjenimo Hrvatsku na pomoći oko probijanja medijske blokade , organizaciji 2 tiskovne konferencije koje su bile direktno prenošene na TV N1, otvaranja vrata Sabora i javno iskazanoj podršci HUKPZZ u nastojanjima oko ukidanja Čl 78 st 2 ZZZ ( 30 % ordinacija mora ostati pod domovima zdravlja ) i prava na decentralizirana sredstva, na upošljavanje dodatnog liječnika, i osiguranje kontinuiteta zdravstvene skrbi po umirovljenju ( smrti ) nositelja prakse.

Zaključci stručnog skupa: u pripremama izmjene ZZZ potrebno je aktivno uključiti sve zainteresirane dionike zdravstvenog sustava kako bi prijedlozi omogućili što kvalitetniji zakonski okvir , u planu je raspisivanje specijalizacija za pedijatriju, ginekologiju, obiteljsku medicinu. Liječnici PZZ moraju se probuditi , aktivirati i osvijestiti da naše zahtjeve nemože zastupati netko drugi već mi sami. Zajedništvo ispred PZZ i zastupanje interesa uvjet je bez koga sva naša nastojanja neće dati rezultata. Preporuka odvjetnika je pokrenuti tužbe i tražiti nakandu štete zbog netransparentnog obračuna režijskih troškova. Čekamo odgovore vezano uz zahtjev za osnivanjem Komore liječnika PZZ. Tražimo ukidanje mogućnosti ugovaranja timova bez nositelja jer time osiguranici nemaju osiguran kontinuitet zdravstvene zaštite jer jedan liječnik radi na više dislociranih lokacija. Ukidanje članka 78 st 2 ZZZ i omogučiti koncesiju svim zainteresiranim liječnicima. Do sada smo skupili 430 zahtjeva domskih liječnika.

Zagreb 15.05.2017

Predsjednica HUKPZZ Josipa Rodić
Povjerenica za Južnu Hrvatsku Marija Divić