Ponuda Wiener osiguranje

Za sve zainteresirane, objavljujemo ponudu Wiener osiguranja prema Hrvatskoj udruzi koncesionara primarne zdravstvene zaštite, a u svrhu dopunskog zdravstvenog osiguranja.