ODLUKA O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Svim zinteresiranima, objavljujemo Odluku o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja ima za cilj smanjenje ukupnih prihoda liječnika koncesionara na što mi ne pristajemo.

Savjetovanje sa zainteresiranim liječnicima dentalne medicine održano dana 22.02.2017.

Prijedlozi: u hladni pogon obvezno uvrstiti plaću liječnika po KU kako je uvršteno za medicinsku sestru.Naime ordinacija koncesionara može funkcionirati samo uz uvjet zdravog liječnika. U slučaju bolesti sredstva koja ostaju na računu ( nakon plaćanja zamjene ) nisu dostatna i taj je koncesionar osuđen na bankrot.

Ukidanje dodatnog liječnika u skupnoj prasku izrazito je štetna odluka jer je do sada zaposleno više od 100 kolegica i kolega, koji su odrađivali preventivni dio zdravstvene zaštite ( KEP index : na posljednjem mjestu EU ) . Koja je perspektiva tih kolegica i kolega? Vraćanje na Zavod za zapošljavanje ili odlazak u inozemstvo! Tko i kada će odrađivati preventivni dio zdravstvene zaštite? Ili je to nebitno? Dostupnost zdravstvene zaštite koju su novouposleni dodatni liječnici osiguravali ( bolovanje, stručno usavršavanje nositelja prakse ) sada je dovedena u pitanje.

Čl.3. suprotno Direktivama EU koje preporučaju produljenje radnog staža do 67 . g , Odlukom je predviđeno samo iznimno produljenje ugovora s privatnim zdravstvenim djelatnicima do 67 .g a najdulje do 70.g .Kako bi se osigurao kontinuitet zdravstvene skrbi ( umirovljenjem nositelja prakse dolazi do „ čerupanja" osiguranika, dom zdravlja ih preuzima i bez pisane suglasnosti preraspodjeljuje ih liječnicima uposlenicima domova zdravlja, sredstva se isplaćuju tim timovima a oni „ poklonjene „ pacijente nikada nevide niti pružaju zdravstvenu sulugu To je nedopustivo. Naime nositelj prakse u mogućnosti je upošljavanjem dodatnog liječnika uvesti ga u specifičnu problematiku osiguranika o kojima skrbi , a umirovljenjem nositelja prakse osiguranici bivaju zbrinuti.

ČL.18.stavak 4 ) Posebno dežurstvo organizira se u vrijemenu: subota 15-20 h i nedjeljom i blagdanom 8-20 h .Važno: ta ista dežurstva se pedijatriji i obiteljskoj medicini plaćaju a dentalnoj medicini ne! Vode se kao preraspodjela radnog vremena što je protuzakonito. To se mora ispraviti na način da se odrađeno dežurstvo plati svima pa i dentalnoj medicini. Za uslugu provođenja dežurstava potrebno je postojanje Ugovora o dežurstvu između doma zdravlja i liječnika koji je dežurstvo odradio te zadovoljenje uvjeta .

Zagreb 22.02.2017.

 

Savjetovanje sa zainteresiranim ginekolozima održano dana 18.02.2017.

Prijedlozi: u hladni pogon obvezno uvrstiti plaću liječnika po KU kako je uvršteno za medicinsku sestru.Naime ordinacija koncesionara može funkcionirati samo uz uvjet zdravog liječnika. U slučaju bolesti sredstva koja ostaju na računu ( nakon plaćanaj zamjene ) nisu dostatna i taj je koncesionar osuđen na bankrot.

Čl 17 : zdravstvena zaštita žena , standardni broj osiguranica po timu 4200 ( liječnik, sestra ) povećani broj osiguranica: 6000 uz liječniak i sestru dodati još jednu sestru, na broj od 9000 osiguranica dodati još jednu sestru ( liječnik i 2 sestre )

Čl 19: predloženi broj Up i Rp povećati . Up sa 0,75 na 0,95 a broj Rp sa 0, 075 na 0,095 .Naime unatrag 3 g dosta je novih preparata došlo na osnovnu istu lijekova a parametri nisu mjenjani., U PZZ količina izdanih Up na traženje SKZZ kreće se od 55-65 % a odgovorni za njihovo izdavanje isključivo su liječnici PZZ. Predlažemo praćenje podataka s uputnica jer na uputnicama koje smo izdali na traženje kolegice / kolege iz SKZZ stavljamo šifru tog istog liječnika iz SKZZ. Isto tako postupamo i s receptima. HZZO to može vrlo lako pratiti putem ceziha. Predlažemo iz ukupno izdanih Rp i Up izdvojiti one koji se odnose na trudnice kao dio prontalitetne politike RH. Oni bi se trebali samo bilježiti ali ne ulaziti u ukupnu potrošnju ordinacije. Pitanje: da li se u pokazatelje kvalitete rada ordinacije broje samo Up C1 i C2 ili sve izdane uputnice? Zahvaljujem .

Čl 26: predlažemo da se u prosječnu stopu privremene nesposobnosti za rad bolovanja trudnica samo bilježe ali ne i uračunavanju , kao dio pronatalitetne politike RH. Predlažemo da se stopa prati kvartalno a ne mjesečno ( sezonska poboljevanja )

Čl 28. Predlažemo da se prosječni iznos sredstava za lijekove s predloženih 22,72 kn poveća na 25,00 iz razloga navedenih uz Čl 19. Smatramo da spuštanje dobi zdarvstvene zaštite žena iznad 12 g nije primjereno budući da se radi o dobi kada organska i spolna zrelost ( da ne govorimo o emocionalnoj i intelektualnoj ) još nije dostignuta.Ostati na dobi od 16 g.

Čl 30.Predlažemo da se standardni broj prettraga u PZZ lab povisi sa predloženih 300 na 350 uz napomenu da se sva dijagnostika vezana za trudnice samo bilježi ali ne uračunava u potrošnju. Predlažemo da se stopa potrošnje prati kvartalno ( sezonska poboljevanja )

ČL 34. Dodtna sestra i dodatni liječnik u skupnoj praksi pokazali su se nužnima u svakodnevnom radu te nevidimo racionalnog razloga za njihovo ukidanje. Ono što predlažemo ( o tome smo već pisali HZZO-u ) je izjednačiti uvjete zapošljavanja u skupnoj praksi i omogućiti zapošljavanje dodatnog liječnika i u ostalim skupnim praksama a ne samo u dentalnoj medicini. Predlažemo patronažnu službu izdvojiti iz domova zdravlja i priključiti ih skupnoj praksi . Time bi se kvaliteta pružene zdravstven zaštite znatno poboljšala ( sudjelovanje u savjetovalištima za trudnice , djecu , mentalno zdravlje, kroničnih bolesnika, palijativna skrb , kućno liječenje ) Obavezno prekinuti s praksom da u vrijeme godišnjih odmora zamjenski liječnik ( radi dvije ambulante ) ima obvezu pružanja pune zdravstven skrbi! U SKZZ to je riješeno na način da u vrijeme godišnjih odmora ( srpanj, kolovoz ) radi samo hitni trakt, sav ostali hladni pogon odgađa se za redovti rad. Tražimo iste parametre i u PZZ jer nas odrađivanje dvostrukog broja osiguranika ubija. Zamjenskog je liječnika teško angažirati ( nema ih ) upravo iz razloga nepodnosivih uvjeta rada.

ČL35.U provođenju NPP obavezno je uključiti PZZ ( o otme smo pisali HZZO-u ) Ključno je definirati standardne usluge koje pokriva HZZO. Bez toga je rad u PZZ nemoguć! Naime liječnik mora pružiti zdravstvenu uslugu koja se nerijetko kosi sa stavovima struke ( UZV ploda svaki mjesec ) , mi tu uslugu nesmijemo odbiti ( nemoguće sve odraditi ) , a kod ispostavljanja računa osiguravatelju njih 30% nam se vraća neplaćeno zbog prekoračenja limita. Takvo je stanje neodrživo ( i za liječnike i za osiguravatelja ) i nepravedno. Predlažemo da postupke iz domene nadstandarda ( 3 d UZV, CD , kolposkopija, anomal i mini anomal scan , CTG, ) odrađuju referentni centri.

Čl 77. u tablici DTP pod brojem GI 106 uz CTG dodati i CTG blizanaca , te da maksimalni iznos sredstava do kojeg doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena mogu ispostaviti račune za provedene DTP postupke pod oznakon „2" utvrđuje se do visne 15 % ( kao i u obiteljskoj medicini ) umjesto predloženih 10 % .

Zagreb 18.02.2017.

 

MBL

1. Dodati postupak NTproBNP kao DTP u primarnom laboratoriju koji bi cijenom i koeficijentom trebao biti kao i LB860 Antimilerov hormon (AMH)

2. Cijena i koeficijent za pretragu LI008 S-100 su nerealno visoke koeficijent=21,27 i cijena 1106 kn i trebale bi po mojoj procjeni kao i LB860 Antimilerov hormon (AMH)

3. Koeficijenti za postupke Antitijela protiv tireoglobulina i Antitijela protiv tireoidne peroksidaze za kvalitativna određivanja su veći nego za kvantitativne što nema logike, odnosno treba vidjeti tko i po kojim cijenama te pretrage određuje kvalitativno.

4. Izostavljen je postupak Izgled seruma koji u svojoj izvedbi na nekim analizatorima ima materijalni trošak reagensa i trebao bi biti i naplaćen

Edo Karaban spec med. biokem.

 

Gubitke u sustavu NE stvaraju liječnici koncesionari , stvara ih sekundarna i tercijarna razina zdravstvene zaštite. Početkom 2017. godine opet je preko 500 milijuna kn investirano u bolnice. Mi smo opremljeni bez dodatnih sredstava, samo iz svojih sredstava . Mi u prihodima nemamo stavku namjenjenu za nabavku nove i zanavljanje stare opreme. A ipak nabavljamo i posjedujemo opremu . Dakle naša su sredstva na usluzi javnom zdravstvu ( svi se sjećamo obveze informatizacije PZZ , kada smo mi svojim sredstvima nabavljani kompjutore, informatičke programe ) a onda nam je HZZO 3 g vraćao ta sredstva kroz smješne mjesečne anuitete. Nakon 3 g ta je refundacija ukinuta a mi ne radimo na starim kompjutorima i ne koristimo stare programe ! U svakoj uređenoj zemlji osiguravajuća kuća bi uložila u javno zdravstvo ( nas ) baš kao što ulaže u bolnice. No kod nas ta logika ne vrijedi. Potrebno je patronažnu službu uklopiti u skupnu praksu kao bi se sve zadaće kvalitetno operacionalizirale ( savjetovališta, skrb o novorođenčadi, starijima, invalidima, edukacija o specifičnim potrebama stanovništva)

Prijedlozi vezani uz javno savjetovanje:
ODLUKA O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
OBITELJSKA MEDICINA :
Brisani su DTP: zašto?
OM015 ( izdavanje prijedloga za FT u kući osiguranika )
OM054 ( izračun KV rizika ) OM099 ( revizija terapije pacijenata starijih od 65 g koji koriste 3 i više lijekova )
OM158 ( potpora u rješavanju zdravstvenih potreba ovisnika )
OM188 ( prvi pregled novog pacijenta u skrbi)
OM 190 ( pregled zbog 3 i više razloga )
OM 218 ( ACP ....19,76 iako nikada ne stavljamo 1 iglu već više njih )
Brisana je mogućnost ugovaranja dodatne sestre i dodatnog liječnika u skupnoj praksi. zašto?

Čl. 3 . stavak 6 ) suprotno direktivana EU kojiam se preporuča radni staž produljiti do 67.g u Odluci se predlaže samo iznimno u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene zaštite na osnovi odobrenja miinsitra zdravstva o produljenju obavljanja privatne prakse sklopiti ugovore ......sklopiti ugovore sa zdrvastvenim radnicima koji su navršili 65 g , najduže do navršenih o 70g. Zamolba: prilikom umirovljenja spec obit med na to mjesto može se uposliti samo spec obiteljske medicine.

Čl 5: Zavod može ( zamjeniti sa mora ) tijekom ugovornog razdoblja ........ norma mora biti precizna a ne višestrukog značenja !
Čl.13: Zavod je obvezan tijekom ugovornog razdoblja provoditi nadzor nad ugovornim obvezama .........Zavod krši odredbe Zakona o obveznim odnosima Čl. 350:" Ugovorna kazna nemože biti ugovrena za novčane obveze" pa ipak HZZO novčana kažnjavanja uporno provodi. To mora prestati.
Čl .17: Standardni broj osiguranika po timu sa 1700 smanjiti na 1400 uz ista sredstva .Zanimljivo da upravo toliko osiguranika prosječno imaju domske ordinacije ( koncesionari: 1750 )
ČL.20: stavak 2: osnova za skalapnje ugovora o provođenju PZZ s domom zdravlja predstavljaju nepopunjena mjesta u mreži nakon dodjele koncesije. Ne- domovi zdravlja nisu u sustavu koncesije . Za nepopunjena mjesta u mreži treba se ponuditi koncesija, a lokalna smouprava ima zakonsku obvezu sufinancirati PZZ a pogotovo neatraktivna mjesta.
Čl.21: Broj osiguranih osoba po timu: minimalan broj za obiteljsku medicinu: 800, standardni 1400 maksimalni 2000 , hladni pogon ostaje isti za sve timove bez obzira na broj osiguranika jer svaki tim ima iste rashode ( osim onih za zavojni materijal , ampulirane liejkove ) U hladni pogon obavezno ukalkulirati plaću liječnika po KU za javno zdravstvo ( baš onako kako je ukalkulirana plaća setre: po KU )
ČL 22 : stavak 4) doktor spec pedijatar......omogućiti automatizam kojim bi se osiguranici stariji od 7 g ispisali iz tima pedijatra a osiguranik bi bio upućen pronaći obiteljskog liječnika ( ovako iispada da pedijatri zadržavaju stariju djecu , što ne odogovara istini )
stavak 6 ) Na području na kojem nema dostatan broj doktora medicine .......ugovara se s domom zdravlja „ tim bez nositelja".....NIKAKO! svaka ambulanta mora imati ime iprezim i specijalizaciju liječnika koji u njoj radi ( to Zavodu nije problem pratiti ) Tamo gdje nema dovoljnog broja liječnika lokalna samouprava mora ponuditi koncesiju i uvjete sufinanciranja ordinacije ( razlika sredstava do punog tima, sufinanciranje režijskih troškova, sufinanciranje stručnog usavršavanja liječnika )
ČL. 24: Radi praćenja prosječne stope bolovanja ....Zavod je obvezan mjesečno ( kvartalno) pratit prosječnu stopu ..... stavak 2 ) obveza priznavanja OR u roku od 1 mj
Čl.28: Radi praćenja potrošnje novčanih srstava za lijekove propisane na recept.....predlažemo pratiti potrošnju kvartalno , a lijekove koje propisuje SKZZ ne ubrajati u našu potrošnju! Dakle ne samo lijekove na RS već i one koje predloži liječnik iz SKZZ
Čl.29: prosjećan broj Up za SKZZ 0,0210......na koje se up ovo odnosi?
Čl.30:Standardni broj pretraga u PZZ laboratoriju.....NE uračunavati nama ono što traži SKZZ
ČL 34: Ugovorna zdravstvena ustanova i privatni zdravstveni radnici .......u vrijeme GO nije moguće organizirati puni opseg zdravstvene skrbi za obje ambulante. Vratiti stari princip: u vrijeme GO za drugu ambulantu osigurana je samo hitna zdravstvena skrb! Tako kako je to organizirano u bolnicama. u vrijem GO tijekom srpnja i kolovoza radi samo hitni trakt.
stavak 9) održavanje tjednih ( mjesečnih ) stručnih sastanaka unutar skupne prakse
Čl.60: potrebna je rekalkulacija godišnje vrijednosti standardnog tima iz nekoliko razloga: Sporazumom Vlade i Sindikata od 25.12.2016. g mi smo obvezni sestrama povisivati plaću 3x tijekom 2017. g za 2% , mi za to ne dobijamo dodatna sredstva. U hladnom pogonu ukalkulirana je minimalna plaća liječnika umjesto plaće liječnika po KU za javno zdravstvo( baš kao i za sestru)
Čl-63: stavak 6 ) osnovna vriejnost kojom se množe koeficijenti .....utvrđuju se u iznosu 52,00 kn Krivo: poštujući sve navedeno pod Čl.60..... ta vrijednost trebala bi se povećati za 5% od glavarine , nikako ne smanjiti
ČL.66: Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni djelatnici ugovoreni u djelatnosti OM mogu ostvariti sredstva s osnova posebnog vrednovanja rada ordinacije......
stavak 2 ) Dodatne mogućnosti rada ordinacije utvrđuju se osnovom ....... ZZZ Čl.151. nabraja osnove s kojih privatni zdravstveni radnik može ostvariti novčana sredstva temeljem ugovora sa Zavodom.........
stavak 6 ) za rad izvan ugovorenog punog radnog vremena sa Zavodom za obavljanje poslova za koje mu je dano odobrenje za samostalni rad ( ovo HZZO uporno ne dozvoljava i kažnjava liječnike koji rade izvan radnog vremena rezerviranog za osiguranike HZZO-a iako im ZZZ to omogućava i dozvoljava )