Sastanak u MZ 07.03.2017

Članovi Povjerenstva za PZZ pri HLZ : što želimo:
ukidanje diskriminacijskih članaka Zakona o zdravstvenoj zaštiti , kojima se provodi represija prema liječnicima, kako slijedi:

 

- ČL.42. st 2. podstavak 9: isplata plaće prema KU za javno zdravstvo – brisati.
  Članak treba glasiti: Isplata plaće uposleniku prema ekonomskoj snazi poslodavca privatnog ugovornog liječnika

- Čl.78.st 2. obavezno 30% ordinacija mora ostati pod domom zdravlja ( ukinuti) treba glasiti: „svatko tko želi ima pravo izabrati rad u koncesiji ,a oni koji to ne žele mogu postati uposlenici liječnika koncesionara"

- Čl.84. stavak 3. i 4. Poliklinika mora za svaku svoju djelatnost zapošljavati u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje jednog dr med ( brisati) ; treba glasiti:: ...Poliklinika mora imati uposlenika po Ugovoru o djelu ( dodatni rad, umirovljenik)

-Prihvaćanje novog Zakona o ljekarništvu ( u ladici MZ je već 3 g )

• Dodjelu koncesija prenijeti na razinu MZ ( lokalna samouprava opstruira dodjelu koncesija, u svim jedinicama lokalne samouprave )
• Omogućiti dodjelu koncesije na zahtjev i omogućiti prijenos koncesije s
ordinacije na ZU

- Nužnost definiranja opsega prava osiguranika ( košarice ) postojeće stanje je neodrživo ( kadrovski, financijski , bez medicinske opravdanosti)

- koncesionari nemaju pravo na decentralizirana sredstva ( činimo 70% pružatelja zdravstvene zaštite u PZZ)

- odmah ukinuti ovrhe koje su domovi zdravlja pokrenuli prema ordinacijama ( mali timovi)

- natjerati loklanu smoupravu na poštivanje zakonskih normi ( Ustav RH ČL. 135,Zakon o regionalnoj i lokalnoj samoupravi ČL.19 i 19a , te ZZZ Čl. 14 , koji ih obvezuju na participiranje troškova PZZ )

- priznavanje specijalizacije obiteljske medicine onima koji su dulje od 15g u sustavu
(specijalizacije nije bilo 12 g )

- prednost pri zapošljavanju u urbanim sredinama : specijalizacija OM i 2 g rada u ruralnim ili otočkim sredinama ( danas : samo diploma Medicinskog fakulteta )
- odmah ukinuti timove bez nositelja ( domovi zdravlja ) temelj manipulacija i netransparentnosti rada od strane ravnatelja domova zdravlja

Zagreb 07.03.2017.

Predsjednica Josipa Rodić dr med spec obit med
Član Povjerenstva za PZZ HLZ