Savjetovanje sa zainteresiranim pedijatrima održano dana Split, 22.02.2017.

Prijedlozi:
Članak 3. U ambulantama gdje još novi pedijatar nije završio specijalizaciju ili nema pedijatra koji bi došao s nekog drugog radnog mjesta omogućiti nastavak rada i koncesije i nakon navršenih 65 godina starosti dok se ne osigura novi čovjek. Velika je greška ukidati takve ambulante i kao što se u praksi dešava, tu djecu preusmjeravati u ambulante opće medicine.

 (6) Iznimno od stavka 6. ovog članka u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene zaštite kada nije osiguran specijalista određene djelatnosti , prema uvijetima ugovaranja iz ove Odluke , na osobni zahtjev nositelja ordinacije u koncesiji 3mjeseca prije njihova ispunjanja uvijeta 65godina života ministar zdravstva odobrava produljenje obavljanja privatne prakse, a Zavod će sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim radnicima koji su navršili 65 godina života i 20 godina staža osiguranja a najduže do popunjena mreže, odnosno do navršenih 70 godina života zdravstvenog radnika.

Članak 15. Godišnja izvješća cjepljenja i sistematskih pregleda radimo ručno brojeći usprkos dugogodišnjoj informatizaciji i unošenju podataka u elektronski karton. Također godišnje izvješće o radu je neadekvatno jer usprkos uvođenju sustava kvalitete u pzz nije proveden training dionika (uključenog zdravstvenog osoblja).
(2) Programske podrške za spajanje na CEZIH iz stavka 1. ovog članka moraju imati važeće odobrenje ministra zdravstva. Programske podrške moraju osigurati da se iz elektronskih kartona mogu dobiti sva mjesečna i godišnja izvješća prema HZZO i NZJZ. Područni uredi HZZO dužni su kontinuirano usavršavati zdravstveno osublje u načinu praćenja i evidentiranja podataka.

Članak 17. : . Postupno smanjenje standardnog broja po 5O pacjenata godišnje je bilo ugovoreno prije uvođenja novog modela ugovaranja te istim prekinuto na brojci 95O. Potrebno je nastaviti predviđeno smanjivanje standardnog broja osiguranika jer Sve više vremena treba posvetiti svakom djetetu i njegovim roditeljima jer su izloženi raznim utjecajima pseudostručnjaka i pokreta putem javnih mreža, koji ih dovode u zabludu.
Pri tom je nužno korigirati financijsku vrijednost glavarine u izračunu prihoda. Također je potrebno uvesti kadrovski i vremenski normativ za posebna dežurstva. Uputnice i recepti utrošeni na posebnom dežurstvu ne smiju se računati u ukupnu potrošnju tijekom svakodnevnog rada.

Posebno dežurstvo u djelatnosti

16. opće/obiteljske medicine/zdravstvene zaštite predškolske djece/dentalne 1 dr. med./dr. med. dent/i 1 med. sestra/med. tehničar/zdrav.
radnik SSS/dentalni asistent
zdravstvene zaštite2

Članak 18. Posebna dežurstva su organizirana samo za dio djece u RH, za ona koja žive u gradovima i koja su mlađa od 7godina, a liječnici rade izvan 40 sati redovnog radnog tjedna. To je nad standard zdravstvene zaštite i kao takvo mora biti organizirano neovisno o našim ugovorima sa H))Om. U Splitu ima jedan punkt dežurstva koji koriste sva djeca mlađa od 7g, svih osiguranika, turista, eu građana, okolnih mjesta, bez laboratorija, bez obzira na gripu radi jedan tim. Tu standard i normativ ne postoje. Pedijatar i med. sestra u ambulanti u poluprizemlju, sa nesređenim okolišem ostavljeni sami nasuprot nezadovoljnih roditelja, jer dugo čekaju, jer školsko dijete nema tko pregledati... SDŽ ne želi osigurati od odgovornosti liječnike koji rade u takvom dežurstvu, zbog toga nije postignut dogovor u SDŽ za organiziranje posebnog dežurstva u gradu Splitu. Ako je drugo dijete starije od 7g neće biti pregledano. Ostaju otvorena mnoga pitanja kao što su na koji broj stanovnika postoji takva obveza, posebno u manjim lokalnim zajednicama. Subota ujutro je redovan dan. Dom zdravlja nije naš poslodavac s kojim smo sklopili ugovor .
Prijedlog je da kroz ovu odluku o ugovaranju se omogući samo nedjelja ujutro kao posebno dežurstvo za
min -max broj pedijatara i samo za njihove pacijente u njihovim ordinacijama.

Članak 19: Predlažemo praćenje podataka s uputnica jer na uputnicama koje smo izdali na traženje kolegice / kolege iz SK)) stavljamo šifru tog istog liječnika iz SK)). Isto tako postupamo i s receptima. H))O to može vrlo lako pratiti putem ceziha. Recepte i uputnice u svrhu prevencije, npr. recepte D vitamina, uputnice za laboratorij u sklopu sistematskih pregleda djeteta, uputnice za screening kukova i uputnice za screening vida, što je predviđeno programom mjera prevencije evidentirati kao preventivne, a ne kurativne postupke i ne uračunavati u ograničeni iznos propisanih recepata niti broja uputnica.

Članak 21. U tablicu uvesti standardni broj osiguranika 85O za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i
prema tome prilagoditi minimalni i maksimalni broj osiguranih osoba.
Određen maksimalan broj opredijeljenih osiguranika osigurava prihvatljiv nivo kvalitete zdravstvene zaštite. Potrebno je mrežu graditi da se popune sve ordinacije, a ne da jedna ima 5O% više osiguranika od maksimalnog broja, a da druga u blizini je ispod nivoa maksimalnog broja.

Predlažem promjenu stavka 3.
(3) Doktori medicine i doktori dentalne medicine mogu, iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, sklopiti ugovor za provođenje zdravstvene zaštite i za više od maksimalno propisanog broja osiguranih osoba po timu, uz uvjet.da na području kojem rade, ostali doktori medicine iste specijalnosti i doktori dentalne medicine na tom području imaju maksimalan broj opredijeljenih osiguranih osoba.

Članak 22. Potrebno je jasno iznijeti stav H))Oa, kao što su njegovi predstavnici (gđa Laušin, gđa Papo, gđa Dolovski) bili iznenađeni da u odluci u ugovaranje postoji ovoj članak gdje spec. obiteljske može imati u skrbi dijete od rođenja, a doktor medicine od 4.godine. Nigdje nema „I)NIMNO ako nema pedijatra", za koju su tvrdile da nije izbačena iz Odluke . Molim da uskladite ovu Odluku o ugovaranju sa vlasitim izjavama i stavovima (sastanak HUKPZZ 16.2.17.)
Timovi bez nositelja u članaku 22. služe za ravnatelje Doma zdravlja da manipuliraju i ne zapošljavaju pedijatre već ne zna se tko tu radi. Nositelj tima mora biti pedijatar i kao takav ima ime i prezime, ili iznimno doktor medicine tj spec. obiteljske medicine. Možda u timovima nitko i ne radi. Izbaciti stavak 6, jer služe za manipulacije sa osiguranicima.

Doktor ugovoren u djelatnosti opeće/obiteljske medicine i doktor specijalist opće/obiteljske medicine ugovaraju osiguranike u dobi iznad 7 godina, a samo iznimno mogu ugovoriti djecu dobi 0-7 godina, ako prema mjestu prebivališta, odnosno boravka djeteta nema mogućnost izbora spacijalista pedijatra.

Članak 30. Stavak (1)- standardni broj uputnica za primarni laboratorij u zdravstvenoj zaštiti predškolske djece povečati na 5OO.
Obrazloženje: u pobolu djece predominiraju akutne bolesti za čije liječenje je često potrebna laboratorijska dijagnostika. Korištenje laboratorija posljedično vodi do smanjene potrošnje antibiotika te manjeg opterećenja sekundarne zdravstvene zaštite. Do određene mjere veći broj uputnica za primarni laboratorij znači bolju učinkovitost u radu. Granica od 250 uputnica je prenisko postavljena.
Stavak 2- učinkovitost je potrebno pratiti temeljem izvršenih laboratorijskih pretraga, a ne prema izdanim uputnicama, jer često izdam uputnicu ako nakon 72h ne bude dijete afebrilno, pa da roditelj napravi pretragu i dođe sa nalazom.

Članak 34. Dodatna sestra ili dodatni liječnik u skupnoj praksi pokazali su se nužnima u svakodnevnoj radu te nevidimo racionalnog razloga za njihovo ukidanje. Ono što predlažemo ( o tome smo već pisali HZZO-u ) je izjednačiti uvjete zapošljavanja u skupnoj praksi i omogućiti zapošljavanje dodatnog liječnika i u ostalim skupnim praksama a ne samo u dentalnoj medicini. Predlažemo patronažnu službu izdvojiti iz domova zdravlja i priključiti ih skupnoj praksi . Time bi se kvaliteta pružene zdravstven zaštite znatno poboljšala ( sudjelovanje u savjetovalištima za trudnice , djecu , mentalno zdravlje, kroničnih bolesnika, palijativna skrb , kućno liječenje ) )amjenskog je liječnika za pedijatra je teško angažirati jer ih nema.
Članak 67. naknade za hladni pogon u visini od 212.347,00 kuna, povećati za povećenje plaće m.s. koju smo obvezni 3x povećavati u 2017.. prema Sporazumu vlade i Sindikata od 25.12.16.

Članak 69.
PD014 treba staviti u vanlimitne DTP bez ograničenja i podigniti mu koeficijent na 3,O, jer godišnja izvješća cjepljenja i sistematskih pregleda radimo ručno uz 1Ogodišnju informatizaciju.

Dodati DTP postupak: Oftalmoskopija za koji je već dio pedijatara prošao dodatnu edukaciju i nabavio oftalmoskope.

PD O35 demostracija fizikalne terapije (edukacija roditelja) ne može biti u dtp nulte razine, jer je potrebna posebna edukacija, predlažem je u vanlimitne uz potreban certifikat- iznimno bitna za niskorizičnu djecu

Članak 70.

PD 212 – inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi) i PD 213 -- pulsna oksimetrija

Nemaju eksponent 2 te time izuzeti iz maksimalno utvrđenih sredstava za DTP te se ispostavljaju računi do 1O% izvršenja DTP-a.Potrebno vratiti eksponent dva za navedene DTP –e jer su za izvršenje istih uložena dodatna sredstva za opremu i edukaciju, a također pridonose uštedu smanjenjem upućivanja u SKZ

 

Split 22.02.2017.