Demanti g. Jureško Globus

Zahtjev za ispravkom temeljem Čl 40 Zakona o medijima zbog neistinitih tvrdnji gđ Jureško objavljenih u Globusu br 1374 od 07.04.2017. Članak pod nazivom : Najteži bolesnik u Vladi

Pokazuje totalnu neupućenost autorice u sustav primarne zdravstvene zaštite , u kojem liječnike koncesionare proglašava privatnicima.Kako bi informacija bila istinita i točna treba reći da liječnik privatnik svaku svoju uslugu naplaćuje od osiguranika ( liječnici koncesionari to ne rade, osiguranici sa zdravstvenom iskaznicom ne plaćaju zdravstvenu uslugu ) ) Cijene zdravstvenih usluga koje liječnicima koncesionarima plaća HZZO u PZZ su 40-85% niže od onih koje nalazimo u cjeniku HLK. Od mjesečnog broja odrađenih usluga , HZZO će platiti samo njih 60%, sve ostalo biti će nam vraćeno zbog prekoračenja limita. Dakle, mi svoj plaćeni posao odradimo do 15. u mjesecu , sve ostalo odrađujemo za 0 kn. Koji se to posao u ovoj zemlji odrađuje i nebiva plaćen? To je direktno kršenje Ustava RH koji garantira pravo na rad i pravičnu naknadu za odrađeno. Niti jedna vlast nije željela definirati ospeg prava osigruanika ne zato da bi se osiguranike kažnjavalo ili im se nešto uskratilo već da bi se bolesnim osiguranicima osiguralo pravo na zdravstvenu uslugu. Onu pravovremenu i besplatnu! Neracionalni pristup i pravo na kompletnu zdarvstvenu zaštitu dovodi do listi čekanja zbog čega zaista bolesni osiguranici nemaju izora i odlaze u privatne poliklinike.

Koncesionari u svojim primanjima nigdje nemaju stavku: zanavljanje stare i nabava nove opreme! Pa ipak su naše ordinacije bolje opremljene od onih u sklopu domova zdravlja. MI ne stvaramo gubitke jer za poslovanje ordinacije garantiramo osobnom imovinom.
To da koncesionari imaju veće plaće od domskih liječnika , nerijetko dvostruko veće čista je neistina. Kalkulacija troškova ordinacija pokazuje da po namirenju svih ulaznih troškova ( plaća sestre po kolektivnom ugovoru z a javno zdravstvo , režijski troškovi , plaćanje članarina HLK, HKDM, HKMB, udrugama, nabavka nove informatičke opreme i programa , plaćanje knjigovdstvenog servisa, nabavka medicinskog potrošnog materijala, nabavka opreme etc ) tek ono što ostaje na računu predstavlja sredstva kojima možemo raspolagati. Krajem godine na ta ( ostatna ) sredstva još plaćamo porez na dobit. Iz poreznih prijava ( 20 kolegica i kolega ) vidljivo je da je naša godišnja dobit u visini 120-140.000,00 kn . Od te sume oduzmite porez na dobit ( 20-40.000,00 kn ) i ono što ostane podijelite sa 12 mjeseci. To su naše plaće!!
Konstatacija da se u domovima zdravlja danas nemože obaviti masa pretraga koje su nekada bile dostupne zaista nemaju veze s liječnicima koncesionarima već sa nezainteresiranošću lokalne samouprave za zdravlje stanovništva. Prema Ustavu RH čl 135, Zakona o regionanoj i lokalnoj samoupravi čl19 i čl19a, te Zakona o zdravstvenoj zaštiti čl 14....lokalna samouprava odgovorna je za organiziranje i sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite. Mali timovi su ordinacije koje skrbe o malom broju osiguranika ( ispod 1125 ) i imaju male prihode . Liječnici u tim timovima obvezni su sestri isplatiti plaću prema KU , ono što tim liječnicima ostane na računu manje je od plaće isplaćene medicinskoj sestri. Da bi platiti režijske troškove ti isti liječnici MORAJU podizati kredite !!! Kako bi platili režije i najamninu domovima zdravlja!!! Oni koji to ne žele napraviti ( gdje je tu zdrava pamet ?) podvgnuti su prijetnjama i pokretanju ovrha od strane uprava domova zdravlja. I ti su liječnici koncesionari , zašto ne pišete o njima i njihovim županijama koje ne žele sufinanciranje postojanja liječnika u njihovim sredinama. Kolegice na otocim koje nemaju osigurane službene automobile pa su zajedno s bolesnicima osuđene na čekanje trajekata, stižu u zdravstvene ustanove na kopnu prekasno i u jednom radnom danu odrađuju polovični dio potrebnih pretraga. One same adaptiraju prostore u kojima stanuju . Same ulažu osobna sredstva u prostore koji nisu njihovo vlasništvo , ali su uvjeti življenja neprihvatljivi . Županije za nih nemaju sluha. Turistička mjesta svake godine premašuju brojke posjećenosti ali nitko ne želi dati sredstva za svu tu silu turista , već liječnici i domski i konceisonari moraju odrađivati po nekoliko puta veći broj korisnika zdravstvene zaštite za 0 kn. Zadaća je te lokalne samouprave zapošljavanje dodatnih liječnika ili dodatno plaćanje postojećih timova za povećani opseg pruženih zdravstvenih usluga. Primjer – rijedak ali postojeći je primjer Vodica koje su izdvojile dodatnih 750.000,00 kn kako bi u turističkoj sezoni imali dodatni tim hitne medicinske pomoći.
Tražimo da svi u PZZ budu koncesionari ( bolji je model Velike Britanije ili bilo koje zemlje EU u kojoj su liječnici PZZ privatni zdravstveni djelatnici u ugovoru s fondom) Ovo privatni govori o njihovom statusu a nikako ne o direktnoj naplati od osiguranika. To nitko od nas ne želi i to smo nebrojeno puta iznjeli u javnosti no gđ Jureško baš kao ni g. Drlje i slični bukači to uporno apstrahiraju.
Prof Hebrang u poratnim godinama , kada su sredstva za zdrasvtvenu zaštitu bila drastično smanjenja nije imao izbora doli osmisliti model PZZ koji će trošiti nekoliko puta manje sredstava od postojećeg ( tada- isključivo domovi zdarvlja) jedino što je mogao – to je i učinio- potjerao je liječnike-. uposlenike domova zdravlja ( pritom smo morali potpisati otkaze , čime smo se odrekli otpremnina na koje svi u javnim službama imaju pravo , osim nas ) u zakup i time racionalizirao i smanjio sredstva za PZZ sa tadašnih 33 % od ukupnog budžeta zdravstvene zaštite na današnjih 15% !! Zašto o tome ne pišete gđ Jureško!? To je istina o koncesionarima a ne ono o čemu Vi pišete. Koncesionari traže osiguranje kontinuiteta zdravstvene skrbi na način : omogućiti upošljavanje dodatnog liječnika ( prema ZZZ danas koncesionar smije ostvarivati prihode samo osobnim radom ) koji će moći obaviti specijalizaciju i po umirovljenju nositelja prakse nastaviti skrbiti o osiguranicima. A ne ono što imamo danas: po umirovljenju nositelja prakse domovi zdravlja čerupaju pacijente ordinacije i dodjelju ih kako oni odluče a da pri tom ne traže osobni potpis i izbor osiguranika - koji ima pravo na slobodan izbor liječnika.
U svim do danas provedenim anketama pacijenti su uvijek visokim ocjenama ocjenjivali liječnike primarne zdravstvene zaštite iz vrlo prozaičnog razloga: mi smo tu uvijek, nikada nismo na bolovanjju, usluge koje pružamo osiguranicima su besplatne. Jedini smo u sustavu kojeg osiguranici biraju svojim potpisom . Stroga Vas molimo da ubuduće , kod bavljenja temom : Konceisonari – svakako konzultirate HUKPZZ .

S poštovanjem

Zagreb 10.04.2017.
Josipa Rodić dr.med.spec. obit. medicine, Predsjednica HUKPZZ
Upućeno : - HANZA MEDIJA d.o.o Koranska 2, Zagreb 10 000 Np Glavnog urednika Zdravko Milinović Np Novinarke - Goranka Jureško – Liječničke Novine , HLK , Tuškanova 37 Zagreb 10 000 - UPPUZ , Rugvička 2 , Zagreb 10 000