Zaključci s kongresa „FUTUR Z Healtcare reunion“ u Opatiji 24.-26. 11. 2016.

Tijekom kongresa „FUTUR Z Healthcare reunion " na kojem je bilo više od 800 sudionika, raspravljalo se o nadolazećim izazovima i problemima koji zahtijevaju hitna rješenja, kako bi se sačuvao kontinuitet i sveobuhvatnost Primarne zdravstvene zaštite ( PZZ ).

Urušavanje sustava PZZ već je dobrano zahvatilo ruralne sredine (Slavonija, otoci), a po trendu koji je prisutan izvjesno je da će se isto dogoditi i u ostatku Hrvatske.

Time će velik dio stanovništva izgubiti mogućnost prava na jedinu zdravstvenu zaštitu koja im je bila dostupna bez listi čekanja na dnevnoj bazi.

U cilju održivosti osnovnih djelatnosti PZZ na kojima se bazira zdravstveni sustav, na Okruglom stolu kongresa FUTUR Z : " Dali je moguć konsenzus o Primarnoj zdravstvenoj zaštiti " , predstavnici udruga PZZ okupljene na platformi Futur Z , predstavnika Domova zdravlja i predstavnika udruga pacijenata konsenzusom donose slijedeće zaključke koje daju na znanje javnosti, kao i novoj državnoj administraciji.

Potonjima se predlaže da poduzmu potrebne hitne mjere i učine sve što mogu kako bi se, na dobrobit pacijenata i liječnika, spriječio uvelike započeti odlazak liječnika PZZ iz Republike Hrvatske te očuvao i poboljšao sustav PZZ .

U protivnom, ako bi izostale mjere koje je iznijela struka te koje se temelje na konsenzusom prihvaćenim zaključcima, uvjereni smo u to da će nakon pet godina veliki dio stanovništva ostati bez svog izabranog obiteljskog liječnika, stomatologa, primarnog pedijatra i primarnog ginekologa.

Napominjemo kako nedostatak liječnika PZZ neće biti lako nadomjestiti liječnicima iz drugih zemalja jer specifičnost posla liječnika PZZ zahtjeva izvrsno poznavanje jezika, kulture i običaja pacijenata zbog holističkog pristupa pacijentu.

.
Zbog svega navedenog liječnici u sustavu PZZ-a koji je temelj zdravstvenog sustava, sukladno usvojenim zaključcima, predlažu slijedeće :

  • Omogućiti odlazak u koncesiju svima koji žele, a zadovoljavaju uvjete*.
  • Specijalizacija OM za novih 200 liječnika koje se namjerava zaposliti u obiteljskoj medicini i koja mora postati nužna za samostalni rad (nosioca prakse; bilo zaposlenika DZ ili koncesionara).
  • Doktori obiteljske medicine podržavaju dežurstva kada budu zadovoljeni minimalni tehnički uvjeti za obavljanje profesije u sigurnom okruženju za pacijenta i zdravstvene radnike.
  • Osigurati kontinuitet rada postojećih ordinacija u koncesijama .
  • Obveza lokalne samouprave u participiranju sufinanciranja PZZ (poštivanje ustavnih i zakonskih obveza).
  • Uvesti strukturirani način plaćanja svih zdravstvenih radnika u PZZ kroz fiksni i varijabilni dio plać

 

DNOOM - društvo nastavnika opće/obiteljske medicine - Prof.prim.dr.sci. Biserka Bergman Marković dr. med. spec.o.m.
KOHOM - Koordinacija hrvatske obiteljske medicine)-Vikica Krolo dr.med. spec.obiteljske medicine
HDOD - Hrvatsko društvo obiteljskih doktora - Dragan Soldo dr.med.spec.obiteljske medicine
HUKPZZ - Hrvatska udruga koncesionara PZZ - Josipa Rodić dr.med.spec.obiteljske medicine
HUOM - Hrvatska udružba obiteljske medicine - Nevenka Vinter Repalust dr.med.spec. obiteljske medicine
OEMS - Organizacija i ekonomika medicinskih struka -Galibedin Galijašević dr.med.
Ivica Belina prof. edukacijske rehabilitacije , predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu

Doc.dr.sc.Antonija Balenović spec.nuklearne medicine , prva dopredsjednica Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora
Zoran Maravić dr.med.spec.obiteljske medicine , drugi dopredsjednik Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora
Univ . mag . Željko Rotim dr.med.dent , Predsjednik Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora