Puštanje u probni rad e-kartona

Kroz licencirana informatička rješenja kao i kroz CEZIH web site i Portal za pacijenta, ugovorni liječnici / liječnice PZZ-e, 31. Kolovoza 2016. dobili su obavijest kako probni rad e-kartona kreće s danom 01.09.2016.

Najavu probnog rada e-kartona mogli smo pročitati i na službenim stranicama HZZO-a, kao i na Portalu za pacijente. Liječnici obiteljske medicine su kao i ostali građani bili „informirani" i kroz medije.


Niti jedna stručna udruga liječnika PZZ-a nije sudjelovala u izradi projekta, niti je zatraženo mišljenje ijedne od stručnih udruga PZZ-a. Pred nas je stavljen gotov projekt za čiju smo implementaciju odgovorni. Iako je najavljeno da je to probni rad, u ovom obliku, smatramo da bi implementacija projekta nanijela više štete nego koristi.

Stoga predlažemo da se projekt prvo doradi kako bi se riješile neke nedorečenosti i da u tu doradu svakako budu uključena stručna društva obiteljske medicine. Povjerenje pacijenta u sustav kako i sigurnost pacijenta, a i liječnika je nešto što se ne želi narušiti.

Smatramo da će ovako koncipiran projekt ugroziti sigurnost i liječnika i pacijenata.

 5 udruga001