Split okrugli stol

Javno priopćenje sa zaključcima i zahtjevima sa Okruglog stola održanog 28.06.2016. pod temom „Koncesije svim zainteresiranim zaposlenicima domova zdravlja" u organizaciji HUKPZZ Split, udruženo u zajedničkom nastupanju sa KoHOM-om, Društvom za pedijatriju, Hrvatskom komorom dentalne medicine , Hrvatskom komorom medicinskih biokemičara, HLK, koje ćemo uputiti Ministarstvu zdravstva, Županu SDŽ, Predsjednicima Komora u zdravstvu, medijima:

 

Predlažemo:

1. Da se RH uskladi sa zemljama EU u potpunosti, te omjer PZZ:SKZZ bude 4:1 dok je u RH 1:4. U RH danas

u PZZ nedostaje 1200 liječnika obiteljske medicine, broj osiguranika po timu je prevelik, prosječan broj

osiguranika po timu koncesionara OM je 1780, domskog OM je 1340, broj dnevnih dolazaka u OM je 80-

120, vrijeme posvećeno pacijentu izrazito kratko 3-5 min, odrađujemo 80% ZZ.

2. Da reformu zdravstva donosi Ministar zdravstva u suradnji sa strukovnim organizacijama i istu provode

zdravstveni djelatnici u sustavu zdravstva, a ne da svaka nova vlast na državnoj razini donosi Reforme

zdravstva bez konzultacije sa strukovnim organizacijama i ne dovrši ih, tako da stvara nestabilnost,

nesigurnost i smanjuje prava pacijenata (korisnika zdravstvenih usluga) i djelatnika u PZZ (pružatelja

zdravstvenih usluga). Reformu PZZ moraju voditi liječnici i ostali nositelji PZZ jer najbolje poznaju

sustav. Jedino liječnike OM,pedijatre,ginekologe,stomatologe u PZZ osiguranik bira svojim potpisom,

nikog drugog u zdravstvenom sustavu.

3. Da se omogući koncesija cjelovite PZZ (primarne zdravstvene zaštite) izmjenama Zakona o zdravstvenoj

zaštiti jer su posebno diskriminirani djelatnici domova zdravlja.

4. Da se osiguraju Prava koncesionara po uzoru na EU, da se ugovorom sa HZZO (osiguravajućom kućom)

ne naplaćuju usluge od pacijenata u standardu koji je jasan na papiru (opseg prava osiguranika), da se

omogući zapošljavanje dodatnih liječnika, pravo na koncesiju bez izmjena uvjeta dok traje dobivena

koncesija, prijenos koncesije s ordinacije na zdravstvenu ustanovu i trgovačka društva, omogućavanje

korištenja decentraliziranih sredstava/EU fondova za nabavku opreme i obnavljanje ordinacija, slanje na

specijalizaciju nositelja zdravstvene djelatnosti prije mirovine da ostane popunjena mreža PZZ i da bi se

osigurao kontinuitet zdravstvene zaštite i da pacijenti ne ostanu bez odgovarajuće zdravstvene usluge, sve

kako bi se poboljšala kvaliteta zdravstvene usluge i ne bi stvarali dugovi koje stvaraju domovi zdravlja. Do

2012.g. ukupan gubitak svih domova zdravlja bio je 200.000.000,00 kn koje saniramo mi građani bez

prava uvida u grijehe struktura. Koncesionari ne stvaraju gubitke, i za poslovanje ordinacija odgovaraju

osobnom imovinom! Zakon o koncesiji dozvoljava prijenos koncesije no ne i liječnicima. Diskriminirani

smo na svim razinama.

Stranica 1 od 3

Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite

5. Napominjemo da ravnatelji ne poštuju i sadašnji ZZZ u kojem je omjer 70 % koncesionara : 30%

obveznih ordinacija u domu zdravlja, te posljedično tome gubimo liječnike, posebice pedijatre i radiologe

iz PZZ ( Dom zdravlja SDŽ), iako zbog nerazumijevanja zdravstvene politike i ne planiranja mreže lokalne

samouprave i ravnatelja, kronično nedostaje liječnika jer vladajući nemaju zdravstvene politike osim

nepotizma zapošljavanja i trošenja proračunskog novca u gradskim sredinama zanemarujući dislocirane

sredine (planinske, ruralne, otočke). Jedinice lokalne samouprave planiraju sredstva za asfaltiranje,

parkove, vozni park djelatnika... potrebe zdravstvene skrbi nisu im u prioritetima, što je posebno uočljivo

problematikom radiologa i pedijatara u SDŽ, što rezultira ogromnim nezadovoljstvom pacijenata prema

cjelokupnom zdravstvenom sustavu i lokalnoj samoupravi koja je jedina i odgovorna za organizaciju PZZ i

stvaranje nepotrebnog korištenja bolničkih usluga, te generiranje dodatnih enormnih troškova i dugova u

bolničkom sustavu.

6. Uputiti pisani ZAHTJEV Ravnatelju i Županiji SD da hitno raspišu NATJEČAJ za koncesije u skladu s

važećim ZZZ kojeg ne poštuju (70:30) jer nam u SDŽ trenutno osiromašuju pedijatrijsku mrežu PZZ, a u

budućnosti su i druge djelatnosti ugrožene uz napomenu, da u SDŽ godinama nije raspisan Natječaj za

koncesiju i diskriminiraju prava djelatnika doma zdravlja koji su ostvarili pravo na koncesiju.

7. Spomenuta je problematika Prijedloga Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme predložene od

strane Doma zdravlja SDŽ, te izdavanja retrogradnih računa protivno fiskalizaciji i Zakonu o porezu,

tužbi i pisanih prijetnji. Posebno ogorčenje svih sudionika PZZ izazvano je poradi kontinuiranih objava

neistinitih informacija ravnatelja u medijima, što dovodi pacijente u zabludu i vrijeđa sve nositelje

zdravstvenih usluga PZZ. U raspravi se iskristalizirao zaključak da trebamo reagirati zajednički sa svim

institucionalnim zaštitnim modelima da se odupremo diskriminantnom odnosu i da se zaštiti odnos

povjerenja pacijenta i javnosti u javni zdravstveni sustav. Napomena, da je HKDM podnijela prijavu

protiv ravnatelja dr D. Petrica Sudu časti Hrvatske liječničke komore poradi javnog, svjesnog

obmanjivanja javnosti neistinama. Također se traži reakcija HLK na izjave istog ravnatelja u Liječničkim

novinama za lipanj 2016.

8. Da jedinica područne ( regionalne ) samouprave mora osigurati sudjelovanje predstavnika Komora u

zdravstvu i Udruga PZZ u sastavu Savjeta za zdravlje (svjedoci smo da se to odbija, u domeni odlučivanja

Župana SDŽ).

9. Povezati djelovanje Komora u zdravstvu, Udruga PZZ, HUP-a, sve na temu aktivnog sudjelovanja u

Prijedlogu ZZZ i koncesije PZZ.

 

POTPISNICI za SDŽ:

Organizator:

HUKPZZ - Hrvatska udruga koncesionara PZZ - Predsjednica za SDŽ:

Marija Divić, dr. med., spec. ginekologije ________________________________

Suorganizatori:

KoHOM- Koordinacija hrvatske obiteljske medicine-Predsjednica: Vikica Krolo, dr. med. _________________

Dopredsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju: Denis Mladinić Vulić, dr.med., spec.

pedijatrije ______________________

Hrvatska komora dentalne medicine - Predsjednik PS Split, Predsjednik Upravnog vijeća Komore:

Dr. sc. Neven Vidović, dr.med.dent. ______________________________

Stranica 2 od 3

Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite

Predsjednica Povjerenstva za PZZ HKMB: Ivana Delić, mag.med.biochem., spec.med.biokemije i lab medicine

__________________________

Predsjednik PV Hrvatske komore medicinske biokemije: Edo Karaban- mag. med. biochem., spec. med.biokemije

i lab. medicine _______________

Gost:

Predsjednik Županijskog povjerenstva HLK: Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, spec.radiolog _____________________