Reagiranje na izjave objavljene na HTV 1 u emisiji 16.07.2016. vezano uz naplatu UZV kod ginekologa

U emisiji se navodi primjer liječnika ginekologa koji naplaćuje ultrazvuk i za to ne izdaje račun.

Glasnogovornik HZZO-a dr Korkuta komentira (citat): „ ..... ako je medicinski indicirano sve

usluge i dalje pokriva HZZO, ......"Tim riječima kolega Korkut dezinformira javnost, pa Vas molimo

sukladno zakonu objavite ovaj naš demanti.

 

Točno je kako prema postojećim ugovorima između liječnika u koncesiji i HZZO-a zdravstvenu zaštitu

na primarnoj razini (pedijatrija, ginekologija, dentalna medicina, obiteljska medicina) u cijelosti pokriva

HZZO. Osiguranik s važećom zdravstvenom iskaznicom ima u cijelosti besplatnu zdravstvenu uslugu na

primarnoj razini. Svi članovi HUKPZZ poštuju zakon i ne naplaćuju svoje usluge pacijentima, ali

ističemo nekoliko važnih činjenica kako bi javnost bila objektivno informirana, a zbog kojih trpi cijeli

zdravstveni sustav:

Ilegalna je naplata davno poznata kao kronični problem u našem zdravstvenom sustavu. Najteže je bilo

u ratno doba, kada je nestašica sredstava opasno ugrozila potrebnu razinu zdravstvene zaštite. Upravo

je zato prof.dr.sc. A. Hebrang započeo s privatizacijom djelatnosti PZZ s ciljem uvođenjem reda u sustav

PZZ uz racionalizaciju troškova, veće dostupnosti i veće učinkovitosti. Tako se uspjelo uz manja ukupna

izdvajanja sredstva održati dosegnutu razinu primarne zdravstvene zaštite. Značajno je smanjena i

pojavnost ilegalne naplate! Međutim, vlast je zaustavila reformu i namjerno ne želi do kraja riješiti tu

devijaciju u sustavu, baš kao i stručno usavršavanje liječnika, čije troškove i dalje plaća uglavnom

farmaceutika, koja time dovodi te liječnike u svoju ovisnost. Vlasti su potrebne ovakve ugrađene

zamke u Sustavu, jer ih prigodno izvlači na svijetlo dana kada treba disciplinirati one liječnike koji to i

ne rade, ali koji ukazuju na uzroke i rješenja nereda u sustavu. Tako mi već godinama ukazujemo i

dokazujemo kako je ilegalna naplata direktna posljedica nepostojanja standarda i normativa.

U dentalnoj medicini opravdano postoji definirani opseg prava sa zdravstvenim uslugama koje

osiguranje pokriva i usluge koje osiguranik mora platiti sam. U obiteljskom medicini , pedijatriji i

ginekologiji toga, dakle namjerno nema. Istovremeno svaka zdravstvena usluga mora biti pružena, bez

obzira na to da li je medicinski indicirana ili ne, ali je HZZO na kraju mjeseca neće platiti! HZZO plaća

samo do svog predviđenog mjesečnog limita, kojega je definirao nametnutim ugovorom o uvjetima

poslovanja. Od ukupno ispostavljenih računa njih 30-60 % biva vraćeno i neplaćeno budući su izvan

limita. Mjesečno je to od 5-20 000,00 kn po ordinaciji!

Zaključno:

Zdravstveni sustav se možda i nepovratno urušava zbog nebrige za obnavljanjem ljudskih resursa i

odgađanja provedbi nužnih reformi. Tako se uporno izbjegava definirati opseg prava osiguranika , pa

osiguranici i dalje imaju pravo na sve , iako je tako samo na Kubi i u RH. Neplaćeni računi dolaze na

naplatu, sustav javnog zdravstva nepovratno skreće u neželjnom smjeru, ali tu krivice liječnika

koncesionara nema. Godinama tako uzalud upozoravamo uz spomenuto i na neodrživost prava na

sve usluge koje liječnik mora pružiti –a HZZO ne mora platiti.

Kako je to moguće: osiguranicima se jamči pravo na sve bez plaćanja, i liječnik ima obvezu pružiti sve

usluge, ali HZZO nema obvezu platiti odrađeno! Usluga se ne smije naplatiti niti ako se pruža izvan

radnog vremena ordinacije, pa čak niti ako je liječnik obavlja u svoje slobodno vrijeme.

Uporno ukazujemo na rješenja, gdje su racionalnost, učinkovitost i dostupnost na strani koncesionara.

Liječnici s HZZO-om ugovaraju 8 satno radno vrijeme, a ne 24 h dnevno. U svom slobodnom vremenu

mi bi morali imati pravo, baš kao i bolničke kolege, tko hoće raditi i dodatno, a pruženu uslugu naplatiti

i naravno sukladno zakonskoj obvezi izdati račun.

 

Zagreb, 21.07.2016.

Predsjednica HUKPZZ:

Josipa Rodić, dr.med., spec.obit.med.