Obavjest o organizaciji posebne ordinacije dentalne medicine Splitsko dalmatinske županije

UGOVORNIM TIMOVIMA DENTALNE MEDICINE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (OSIM OTOČKIH ORDINACIJA)
Sukladno odgovoru Ministarstva zdravstva po pitanju organizacije rada djelatnosti dentalne medicine na primarnoj razini za vrijeme trajanja epidemije Korona virusa (COVID-19) u prilogu , obavještavamo vas da je Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije organizirao posebnu ordinaciju (jedini mogući prostor kojim ustanova raspoIaže) u kojoj će se zbrInjavati sva hitna i neodgodjva stanja u dentalnoj medicini sa područja Splitsko-dalmatinske županije, na lokaciji u SpIitu, Doverska 2.

OrdInacija će raditi u dvije smjene, a u radu će sudjelovati svi ugovorni timovi dentalne medicine sa područja županije, (osim otočkih ordinacija), prema rasporedu rada - U PRILOGU.

UPUTA ZA RAD
Posebna ordinacija će zbrinjavati samo hitna i neodgodiva stanja, prema dodijeljenim terminima koje će za svoje pacijente dogovarati ISKLJUČIVO njihov izabrani doktor dentalne medicine na tel. ordinacije: 021 460 977.

Termini za obradu pacijenata dodjeljuju se od kraja rada prema početku rada tako da doktor kojI radi ne treba od samog početka rada biti u zaštitnom odIjelu. Napomena: rad subotom poshjepodne, nedjeljom i blagdanom odvija se kao i do sada na punktu posebnog dežurstva (također Doverska 2, Split).

Prilog: Odgovor Ministarstva zdravstva, upute za rad, popis potrošnog materijala i raspored rada. Dokument u PDF formatu možete preuzeti ovdje.