Način plaćanja ugovornih ordinacija u vrijeme COVID 19 epidemije

Poštovani, u vezi plaćanja ugovornih ordinacija evo što samo napisali i poslali na mjerodavne adrese, čekamo odgovor...

Način plaćanja ugovornih ordinacija u vrijeme COVID 19 epidemije

Poštovani
U vrijeme epidemije organizaciju rada naših ugovornih ordinacija prilagodili smo napucima Nacionalnog kriznog stožera RH što znači da liječnici dentalne medicne ne smiju raditi u svojim ordinacijama osim putem organiziranih hitnih ambulanti, gdje se izmjenjuju prema rasporedu dežuranja. Liječnici obiteljske medicine, pedijatri, ginekolozi moraju radno vrijeme provesti u svojim ordinacijama uz naputak da osobna komunikacija s osiguranicima bude minimalizirana te da se većina komunikacije provodi putem telefona I ostalim elektroničkim komunikacijama. Takav način rada onemogućava nas u provođenju svakodnevnih aktivnosti (ispunjavanje preventivnih panela, , panela kroničnih bolesti, etc ) što će posljedično dovesti do smanjenja prihoda ugovornih ordinacija. Budući da do danas nismo dobili nikakvo pojašnjenje na koji način će se provoditi plaćanje rada ugovornih ordinacija molimo vas za pojašnjenje.

Zahvaljujem, s poštovanjem
Zagreb 07.04.2020.
Predsjedmca HUUGO Josipa Rodić, dr med spec obit med, akupunkturistica

Upućeno:

Nacionalni krizni stožer RH, Ksaver 200, Zagreb 10 000

n.p. Ministar HZZO Direkcija , Margaretska 3, Zagreb 10 000

n.p. Ravnatelj HLK Tuškanova 37 Zagreb , Zagreb 10 000

n.p. Predjsednik HKDM Kurelčeva 3, Zagreb 10 000 n.p. Predsjednik

HUUGO PLAĆANJE UGOVORNIH ORD