Izvanredna situacija COVID-19 dopis relevantnim institucijama

Zbog izvanredne situacije izazvane COVID-19 prenosimo dopise upućeni relevantnim institucijama. Čekamo odgovore!

Poštovani,

Kako je u RH u tijeku epidemija infekcije izazvane virusom COVID 19, molimo naputak o načinu organiziranja rada naših ordinacija u PZZ , budući da u obiteljskoj medicini skrbimo o kronično bolesnim osiguranicima i svaki njihov dolazak u ordinaciju za njih predstavlja pogibelj od ozbiljne infekcije.
Što s medicinom rada ? Što s redovitim , planiranim sistematskim pregledima radno aktivnog stanovništva? Ti su pregledi unaprijed planirani , a u slučaju neodrađivanja istih , osiguranik će morati sam podmiriti trošak pregleda.
Pitanje liječnika dentalne medicine: oni su u direktnioj ugrozi budući da su izloženi potencijalno infektivnom aerosolu Kako organizirati rad njihovih ordinacija ?
Kako organizirati rad ginekološkoih ordinacija , budući da je većina njihovog rada preventivni rad ? Kako organizirati rad s trudnicama?

Na svim pojašnjenjima zahvaljujem

Zagreb 16.03.2020.

Predsjednica HUUGO Josipa Rodić, dr med spec obit med, akupunkturistica

Upućeno:
Direkcija HZZO , Margaretska 3, Zagreb 10 000 , n.p. Ravnatelj
Ministarstvo zdravstva , Ksaver 200 , Zagreb 10 000 n.p. Ministar
HLZ, Šubićeva 9 , Zagreb 10 000, n.p. Predsjednik
HLK ,Tuškanova 37, Zagreb 10 000 n.p. Predsjednik