Priopćenje za medije 20.12.2019.

Županije i grad Zagreb ne provode Zakon o zdravsvenoj zaštiti, primarno pri određivanju broja ordinacija koje namjeravaju zadržati pod domovima zdravlja iako su od Ministarstva zdravstva u nekoliko navrata dobijali pisane naputke o tumačenju odredbe da se pod domovima zdravlja smije zadržati do 25% ordinacija od ugovorenog broja ( a ne od broja mjesta u mreži , jer u mreži nedostaje veliki broj ordinacija ) kao i o tome da se postotak odnosi na ukupan broj ordinacija pod domom zdravlja, a nikako ne po lokacijama ( gradskim četvrtima).

Druga protuzakonitost je visina najamnine koja je u svakoj županiji drugačija iako sve ugovorne ordinacije u kalkulaciji hladnog pogona dobijaju isti iznos za zakup prostora ( 1250,00 kn s PDV) Ugovorne ordinacije ne obavljaju tržišnu djelatnost! Mi smo dio javnoga zdravstva koje nastojimo održati dostupnim, solidarnim i besplatnim, što bi trebao biti cilj i Vlade RH i Ministarstva zdravstva i županija i grada Zagreba, no iz navedenih postupaka razvidno je da ga svi oni nastoje uništiti. Opet pogodovanjem interesnim skupinama .

Hladni je pogon prvotno zamišljen kao podmirivanje fiksnih troškova naših ugovornih ordinacija bez obzira na broj osiguranika, no HZZO se dosjetio i malim timovima ( timovi s brojem osiguranika ispod minimalnog broja ) isplaćuje samo 50% sredstava za hladi pogon čime takve ordinacije gura u bankrot.

Tražimo do HZZO isplatu punog iznosa za hladni pogon budući se radi o smiješnim iznosima u odnosu na ukupan budžet HZZO. Broj osiguranika po timu u PZZ i dalje je isti kao i prije 10 g iako je ukupan broj stanovnika znatno manji, opetovano tražimo promjenu broja osiguranika po standarnom timu .

Zbog svega navedenog tražimo od Ministra zdravstva donošenje Uredbe koja bi natjerala županije i grad Zagreb na poštivanje Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Uredba o maksimalnom iznosu zakupnine ( kako je to definirao bivši Ministar 2015. g ) uredba o broju ordinacija po svakom domu zdravlja.
U suprotnom prisiljeni smo pokretati tužbe zbog zaštite naših zakonom zagarantiranih prava.

Zagreb 20.12.2019.

S poštovanjem

Predsjednica: Josipa Rodić dr med spec obit med, akupunkturistica
0958625588