Inicijalna akcija potpisivanja podrške građana

HUUGO I PRIDRUŽENI SKUP PODRŠKE DOMSKIM LIJEČNICIMA, KONCESIONARIMA I MEDICINSKIM SESTRAMA.

SPLIT, 30. 06. 2019.   u 11 h   NA ŠTANDU U MARMONTOVOJ

ORGANIZIRA

INICIJALNU AKCIJU POTPISIVANJA PODRŠKE GRAĐANA/PACIJENATA KOJU ĆEMO NASTAVITI PROVODITI U SVOJIM ORDINACIJAMA:

 

  1. HZZO MORA VRATITI NOVCE OSIGURANICIMA AKO NE OSIGURA PREGLED NA ZDRAVSTVENU KNJIŽICU ILI NAPISATI ŠTO PRUŽA ZA UPLAĆENI IZNOS DA BI MOGLI TRAŽITI POVRAT NOVCA.        DA         NE
  2. STOP ZARADI BIROKRACIJE ŽUPANIJA I GRADA ZAGREBA NA NEPRUŽANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PACIJENTIMA, I NEPLAĆANJU ODRAĐENOG RADA LIJEČNICIMA I MEDICINSKIM SESTRAMA. PRIMJER DEŽURSTVA BEZ SKLOPLJENOG BILATERALNOG UGOVORA.              DA       NE
  3. STOP TRŽIŠNOJ ZAKUPNINI ZA ORDINACIJE U JAVNOM ZDRAVSTVU GDJE JE USLUGA BESPLATNA NA ZDRAVSTVENU KNJIŽICU, TO JE ZARADA ŽUPANIJAMA KOJOM OSIGURAVAJU ZAPOŠLJAVANJE BIROKRACIJE U ŽUPANIJAMA, GRADU ZAGREBU I DOMOVIMA ZDRAVLJA IZ SREDSTAVA ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE.          DA     NE    
  4. LIJEČNICI MORAJU U SVOJE IME POTPISIVATI UGOVOR S HZZO –om ZA SKRB PACIJENATA KOJI SU IH IZABRALI I PREGOVARATI ZA SVOJE PLAĆE U KOLEKTIVNOM UGOVORU. PREKORAD SE MORA PO ZAKONU PLATITI I OSOBNA ODGOVORNOST ZA NEPLAĆANJE.      DA       NE
  5. SPECIJALIZACIJE PO MREŽI MORAJU SE OSIGURATI NAJMANJE 5 GODINA PRIJE MIROVINE LIJEČNIKA NOSITELJA ORDINACIJE KOJI JE MENTOR ONOME TKO NASTAVLJA RAD U ORDINACIJI .     DA         NE    
  6. SVI LIJEČNICI MORAJU SAMOSTALNO U DIREKTNOM UGOVARANJU S HZZO-om ORGANIZIRATI RAD U SVOJIM AMBULANTAMA, BEZ POKRIVANJA TIMOVA BEZ LIJEČNIKA U KOJE TREBA ZAPOSLITI MLADE LIJEČNIKE.    KAZNA ZA POLITIČARE KOJI NE POŠTUJU ZAKON KOJI SU DONIJELI OD 01.01.2019.     DA          NE
  7. NEZAKONITI SU TIMOVI BEZ LIJEČNIKA NOSITELJA, NE SMIJU SE UGOVARATI. KAZNA ZA ONE KOJI UGOVORE.  DA         NE

OSTANIMO SVOJ NA SVOME. DOSTA JE ISCRPLJIVANJA I PROTJERIVANJA LIJEČNIKA I SESTARA. DOSTA JE LISTI ČEKANJA DOK IZABRANICI POLITIKE I NA TOM ZARAĐUJU.

Ime i prezime

Prebivalište

Važeća osobna iskaznica

Potpis

Broj važeće osobne iskaznice

Mjesto izdavanja osobne iskaznice