Zapisnik sastanka 19.06.2019.

Sa sastanka održanog u MZ 19.06.2019. počeo u 8 h završen u 9.30 h ( odlazak g Ministra I g Ravnatelja HZZO )
Nazočni:
HZZO: dr Laušin, I gospodin koji se nije predstavio
MZ: gđ Kramarić, gđ Jadro
DNOOM: prof Bergman Marković
HUUGO: Rodić
HLK: Luetić , Karaula
HDOD: dr ....?
HUOM: dr Rađa
HUP: gđ Grbac Stublić, Rotim
Kohom: Krolo, Ban Toskić, Rajić

 

Teme: problemi u porovođenju Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Krolo: puno problema na terenu , županije svojevoljno tumače ZZZ, uglavnom se želi zadržati maksimalan brohj 25% ordinacija , predložena zakupnina kako u kojoj županiji , smatra da iznos nove zakupniune koji bi bio zbroj zakupnine + konceiojske nakande + PDV bila bi prihvatljiva , štrajk liječnika zakonom nije dozvoljen a izlazak na ulicu nije primjeren liječnicima

Rajić:odlazak 12 ginekologa u Splitu na bolovanje rezultat je njihovog burn out ,

Ban Toskić: evidentna je opstrukcija u provođenju ZZZ od strane županija, najradije bi sve odgodili za jesen, kako možemo govoriti o tržišnim najamninama u sustavu javnog zdravstva, integriraju se liječnici a ustanove en ( nabraja domove zdravlja )
Rodić: postoji 4 ključna problema : tržišne najamnine kojeu sustavu javnog zdravstva ne dolaze u obzir, tražimo zakupninu od 1 kn, cijene naših usluga su socijalne pa I zakupnina mora biti takva, u kalkulaciji naših primanja HZZo izdvaja točno određeni iznos u srvhu najamnine pa najamnina u cijeloj RH mora biti jednaka I u iznosu koji nam refundira HZZO. Sve županije namjerno donose odluike o zadržavanju 25 % ordinacija ( maksimalni postotak predviđen ZZZ ) ali od broja UGOVORENIH ordinacija iako ZZZ jasno govori o 25% ordinacija u mreži javno zdravstvene službe a ne ugovorenih ordinacija . Također zakonski uvjet od najmanje 1 g rada u DZ mjenjaju u 2-5 g što je protuzakonito. Podsjećam na Ustav RH, Zakon o regionalnoj I lokalnoj samoupravi I ZZZ koji govre da je za organiziranje I sufinanciranje PZZ odgovorna županija I gradovi , a ne Ministarstvo zdravstva. Dakle županije moraju planirati ulaganje u PZZ a ne planirati prihode od PZZ. I za kraj: kao i u klinikama tako i u PZZ jedini način zapošljavanja je u statusu specijalizanta ( danas samo diploma medicinskog fakulteta )

Prof Bergman Marković: u sustavu zdravstva danas postoje dvije ključne diskriminacije: ne postoji sloboda izbora u kojem statusu želimo raditi ( uposlenik doma zdravlja ili ugovrna ordiancija ) I druga vezana uz edukaciju: ugovorne ordinacije su egzistencionalno vezane uz svoje ordinacije i nema mogućnosti odlaska ne specijalizacije . veliko je opterećenej radom u ordinacijama, pogotovo administriranjem te stoga predlaže rješenje upošljavanjem administratora ( uz liječnika I sestru ) koji bi bio plaćen od strane HZZO.

Rotim: potpuno se slaže s prijedlogom Krolo oko iznosa najamnine, manjak kadrova liječnika I sestara, dobro da možemo uposliti liječnika

Grbac Stublić: u vrijeme izrade ZZZ upozoravali su da će se dogoditi upravo ovo što se dogodilo: odugovlačenje s novim ugovorima o zakupu , u RH iammo 104 ljekarne I 70-tak SKZZ ordinacija u PZZ , dakle nova rješenja o ugovrnim djelatnostima mogla su biti izdana odavno, slaže se da iznos zakupnine ordinacije ne kmože biti jednak iznosu zakupnine kafića, restorana I sl.

Luetić: jaki sastav pregovarača govori o dobroj namjeri ministarstva

Rađa: ginekolozi u Splitu ne upisuju nove pacijente iako nemaju maksimalan broj pacijenata jer su preopterećeni, problem zdravstvenog sustava je supsidijarnost , SDŽ napravila je dobar plan specijalizacija ali ih nemože sama isfinancirati, provodi se funkcionalna integracija ustanova ali je potrebno uposliti nove ljude jer ljudi ( liječnici , sestre ) već imaju maksimalan broj odrađenih radnih sati I prekovremenih sati

Odgovor g Ministra: županije se ne može natjerati da nešto učine(?) imaju ZZZ I moraju po njemu postupati, može im se samo preporučiti što napraviti, postoje 2 opcije u zdravstvenom sustavu: prva da je svo zlo krenulo privatizacijoom PZZ I druga da se svima treba omogućiti sustav ugovrne ordinacije. Broj ordinacija koje treba zadržati u DZ je do 25% ( taj postotak može biti i manji) ali do predviđenih mejsta u mreži a ne ugovorenih ordinacija , visna cijene zakupa ne bi smjela biti previsoka (?) Specijalizacije : napraviti 5-godišnji plan specijalizacija kako bi se planirala kadrovska politika I spriječio nedostatak liječnika. Primjer Sisačko Moslavačke županije koja liječniku na plaću ( koju dobije u DZ) dodaje još 5000,00 kn mjesečno. Kad se sve to usuglasi najavljen je sastanak svih nas sa županima.

Prof Bergman Marković: što kaže svijet: ne postoje domovi zdravlja već je prihvaćen model JPP ( javno privatno partnerstvo) to je imrativ ako s e želi zadržati kvalitetna I funcionalna PZZ.

Ravnatelj HZZO: HZZO je otvoren za suradnju,

Zagreb 19.06.2019
Predsjednica HUUGO Josipa Rodić dr med spec obit med 095 862 55 88