Dopis o problemima u organizaciji i radu primarne pedijatrije u Zadarskoj Županiji i RH

Dopis o problemima u organizaciji i radu primarne pedijatrije u Zadarskoj Županiji i RH

U Zadarskoj županiji u primarnoj pedijatriji kronično nedostaju 2 pedijatra, a krajem godine još 3 pedijatra idu u penziju. Od preostalih 8 pedijatara 5 je u dobi od 60 godina, a 3 kolegice su mlađe. Dakle do kraja godine nedostajat će 40% od potrebnih i u mreži predviđenih pedijatrijskih timova. U RH broj djece na jednog pedijatra je zakonski propisan na 850 po timu + maksimalno 25%.

U Zadru je prosječni pedijatrijski tim > 1400 djece/ po timu. Dakle pedijatri u Zadru radi s prekomjernim brojem pacijenata, te umjesto 30-40 pacijenata dnevno,imaju 60 -70 pacijenata dnevno prosjek, a u neki periodima broj se penje i na više od 80 -90/ dan. U RH pedijatrijski tim obavi 6.000 pregleda po timu godišnje, kod nas u Zadru svaki tim godišnje ima više od 10.000 pregleda i to se može dokazati godišnjim izviješćima, ali nadležni koji su odgovorni za planiranje kao da to ne vide. To nije u redu ni prema pacijentima koji čekaju i po 2-3 sata na pregled. Pregledi umjesto propisanih 15 -30 minuta, traju 5 – 10 minuta, što dodatno izlaže opasnosti od greške i liječnike i djecu.
HZZO i nedovoljan broj timova u Županiji, stavljaju nas u okvire izvan zakona. Da li će u slučaju greške kao u Metkoviću, HZZO i Ministrastvo stati na stranu liječnika kojemu se to dogodi, i da li će priznati da mu nisu bili omogućeni normalni uvjeti za rad itd.
Zadar je prije 30 godina imao 9 pedijatrijskih timova u primarnoj, a iduće godine će imati 6 timova, s daljnjom tendencijom pada broja timova, a broj djece nije manji. Kako ćete riješiti kod njih upisanih 3000 predškolske djece, a ne možete ih prebaciti preostalim timovima koji su već preopterečeni. Za godišnje odmore i bolovanja se međusobno pokrivamo i tada radimo za 2 tima – jedan pedijatar na 2500 – 3000 djece.
Prisilno uvođenje dodatnog rada vikendima i blagdanima, dovest će do trenutnog prekida rada 2 kolegice, a i ostali će morati razmisliti koje su sve opasnosti daljnjeg ostanka u ugovornom odnosu i da li imaju drugih opcija.S ovim brojem i dobnom strukturom pedijatara nije moguće organizirati i posebna dežurstva, jer zbog nepopunjene mreže u Zadru nema dovoljan broj timova.
Svaki pedijatrijski tim osim radne subote morao bi raditi još i svaki 2.vikend posebno dežurstvo subotom, nedjeljom ili blagdanom, te bi eventualno 1 vikend u mjesecu bili slobodni. Kad bi to pokušali kršili bi – Zakon o radu, Kolektivni ugovor za radnike u zdravstvu, itd, pa bi bili izloženi i tužbama od strane medicinskih sestara. Osim toga za sada prema ugovoru o Koncesiji i prema ugovoru s HZZO-m nismo sklopili nikakav ugovor o dežurstvima, niti smo na to obvezni, a nije dogovorena ni cijena ni prostor koji bi ispunjavali zakonske uvjete.
Stav Hrvatskog društva za primarnu pedijatriju je da se dežurstava pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogu organizirati samo u regionalnim centrima: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, a da u svim ostalim mjestima pedijatre zbog njjihove malobrojnosti i preopterećenosti treba izostaviti, i taj stav je upućem ministarstvu i HZZO-u krajem prošle godine.
Osim u Zadru slična situacija je u Šibeniku, Dubrovniku, Karlovcu, Varaždinu, Slavconskom brodu itd.
Zato tražimo slijedeće:

1.Da se ne uvode posebna dežurstva vikendima i blagdanima za pedijatre u primarnoj.
Pedijatre treba osloboditi tih dežurstava po istom principu kako su oslobođeni i ginekolozi u primarnoj ( nema ih dovoljno). Takva dežurstva sa pedijatrima, moguće je organizirati samo u 4 najveća centra – Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.
2. Kako će popunjenost mreže timova u primarnoj pedijatriji kroz par mjeseci pasti na 60%, tražimo popunjavanje mreže ili gotovim pedijatrima ili raspisivanjem dovoljnog broja specijalizacija.
3. Tražimo poštivanje normativa od 850 djece + maksimalno 25% po timu, Zakona o radu, Kolektivnog ugovora za zdravstvene radnike, prostorno tehničkih normativa propisanih za pedijatrijske ordinacije, te ravnopravnost u tretmanu sa drugim liječnicima u primarnoj npr. ginekolozima.
4.Molim Vas da svoju odluku o ovom problemu dostavite Hrvatskom društvu za primarnu i preventivnu pedijatriju, HZZO-u, te svim Županijama.
5. Molimo Vas da djelujete preventivno jer manjak liječnika, nepovoljna dobna struktura, ogroman broj pregleda dnevno, mjesečno i godišnje, nerješene zamjene za godišnje odmore i bolovanja, rad penzionera, nedostatak odmora i vikendom, neminovno će narušiti kvalitetu zdravstne zaštite djece i povećati mogučnost i liječničkih pogrešaka.

.U Zadru. 15.05.19.godine.

Dr Martina Mikecin, specijalist pedijatar
Dr Sivana Bakmaz, specijalist pedijatar
Dr Željko Čakarun, specijalist pedijatar
Dr Milena Bačić, specijalist pedijatar
Dr Fatna Kevrić, specijalist pedijatar
Dr Dubravka Kordić, specijalist pedijatar
Dr Nevena Švorinić ,specijalist pedijatar
Dr Tereza Tičić Rokov, specijalist pedijatar,
Dr Blanka Dundov Žic specijalist pedijatar,
Dr Stanka Trošelj Kujundžić, specijalist pedijatar,

Ministar zdravstva prof.dr.sc.Milan Kujundžić, dr.med.primarijus

Ksaver 200a, 10000 Zagreb