Apel županijama i gradu Zagrebu za opstanak PZZ u Hrvatskoj

Budući da su rokovi za ugovaranje novih ugovora o zakupu prostora domova zdravlja od strane liječnika koncesionara i liječnika uposlenika domova zdravlja koji žele ostariti svoje zakonsko pravo na status : Ugovorna ordinacija -odavno prošli( 60 dana od dana predaje zainteresiranih liječnika) tražimo od županija i grada Zagreba slijedeće:


1 ) pustiti u ugovornu ordinaciju sve zainteresirane i ne zadržavati ih u neželjenom statusu liječnika uposlenika domova zdravlja jer je to jedini način kako zadržati ono malo mladih liječnika koji su još uvijek u RH
2 ) visina zakupnine od 1 kn budući da su domovi zdravlja građeni sredstvima koja smo i mi izdvajali i dan danas izdvajamo od naših prihoda. I dio smo javno-zdravstvenog sustava bez tržišnih cijena naših zdravstvenih usluga
3 ) prostore domova zdravlja jednim dijelom prenamjeniti u Dijagnostičke centre ( UZV,RTg i CT dijagnostika ) kako bi obrada pacijenata bila što bliža njihovom mjestu stanovanja i da ne moraju odlaziti u bolnice gdje ih čekaju liste čekanja . Drugi dio kapaciteta domova zdravlja prenamijeniti u centre za hospicij, palijativnu skrb i brigu o dementnim osobama. Sredstava u EU fondovima ima napretek pa izvolite uposliti svu svoju administraciju na projektima koji će našim građanima pomoći u dostojanstvenoj starosti , a ne bijedi i očaju kako bolesnih tako i njihovih najbližih.Svaki DZ u Hrvatskoj morao bi imati posudionice ortopedskih pomagala, jer je Hrvatska 5. zemlja u svijetu po starosti stanovništva .sa velikim brojem kroničara koji su teže pokretni a često I nepokretni. I u ruralnim I u gradskim sredinama najpotrebitiji su u posudionicama bolnički kreveti jer kako znamo sa terena to je najveći problem za bolenike I njihove obitelji.
Odbijanjem provođenja ovih zahtjeva sva odgovornost ostaje na vama županima i gradonačelniku grada Zagreba i to građani moraju znati.
Zagreb 06.05.2019.
Predsjednica HUUGO Josipa Rodić