• biokemija
  • dental
  • ginekologija
  • pedijatrija
  • obiteljski
  • Koncesionari medicinsko biokemijske djelatnosti
  • Koncesionari dentalne medicine
  • Koncesionari ginekologije
  • Koncesionari pedijatrije
  • Koncesionari obiteljske medicine

Hrvatska udruga ugovornih ordinacija

Naša udruga okuplja sve koncesionare sa ciljem potpore svakom od nas pojedinačno u našem svakodnevnom radu

Postanite član Izvod iz Statuta

Tribina: ŠTO JE TO ALZHEIMEROVA BOLEST?

RANI SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE ALZHEIMEROVE BOLESTI

Svoje znanje i iskustvo prenjeti će vam liječnice obiteljske medicine: dr. Sanja Klajić Grotić i dr. Josipa Rodić

Kulturni doprinos u destigmatizaciji Alzheimerove bolesti: Denis Grabarić, glumica

Tribina se održava 05.11.2019. u 17:00 sati, u prostorijama MO Zapruđe, Meštrovićev trg 1g

Zapisnik sa sastanka održanog u Ministarstvu zdravstva dana 17.10.2019.g

Sudjeluju: dr Ž. Plazonić, dr D.Skoko Poljak, dr J.Rodić, dr S.Klajić Grotić,
 
Uz priloženi odgovor HZZO od 31.01.2018.g a na upit HUUGO o mogućnosti definiranja novog preventivnog panela koji bi omogućio detektiranje pacijentata s demencijom, prihvaća se prijedlog HUUGO da se na nivou MZ oformi radna skupina sastavljena od liječnika obiteljske medicine i neurologa.

nastavak članka